Våra tjänster Strategi & förändring Hållbarhetsdriven affärsutveckling

Vår modell för att hjälpa företag att bli framgångsrika bygger på att ta ett samlat grepp och lyfta frågorna till företagsledningens bord där de fattar beslut och agerar kring fem huvudområden.

  1. Identifiera och prioritera de hållbarhetsfrågor som är av strategisk betydelse för företaget.
  2. Välja strategisk roll för hantering av de prioriterade hållbarhetsfrågorna och långsiktiga position.
  3. Fatta beslut om behov av eventuella förändringar i verksamheten med anledning av vald strategisk roll.
  4. Ta reda på vilka externa samarbeten som kan öka och säkerställa möjligheterna att lyckas i den strategiska rollen och besluta med vem eller vilka och hur detta samarbete ska ske.
  5. Integrera hållbarhetstänkandet i hela affärsverksamheten

Genom åren har vi hjälpt mängder av stora och medelstora företag att hitta vägar för att kombinera affärs- och hållbarhetsnytta. Max Burgers, Enjoy och Rototilt är tre exempel och vi berättar gärna mer om andra kunder vi hjälpt. 

Förutom de exempel vi nämner ovan har vi också lång erfarenhet av att initiera, facilitera och delta i nätverk för att skapa synergier som leder till gemensamma målsättningar, arbetssätt och kommunikation i mindre och medelstora företag. EMC (Energi- och miljöcentrum), Omställningskultur, MatLust, Hållbara restauranger, Royal Djurgården och C/O City är några exempel på konstellationer av företag och organisationer där vi medverkat och bidragit till nya insikter och arbetssätt, kunskapsspridning och gemensamma målsättningar.