Under 2010 och 2011 genomförde U&We ett affärsutvecklingsprogram för små- och medelstora företag, alla med en miljötjänst eller en miljöprodukt som ville växla upp sina gröna affärer!

Idag erbjuder vi företagare liknande program, enskilt eller i grupp. Programmet vänder sig både till entreprenörer som redan är miljö- och hållbarhetsmedvetna och till dem som är nyfikna på att ligga i framkant. Målsättningen är att få fram fler hållbara företag med god utväxling i sina affärer. Är du till exempel krögare och driver restaurangverksamhet är Hållbara Restauranger programmet för dig.

I sin grundutformning omfattar Grönsamma affärer fyra till fem halvdags workshops som kan anpassas efter företagets önskemål.

Grundupplägg i korthet

  1. Introduktion till hållbar affärsutveckling. Presentation av deltagande företagare, förväntningar samt genomförande av en behovsanalys.
  2. Strategier för en hållbar affärsutveckling. Vilka ambitioner och vilken roll deltagande företagare vill ha lägger grunden för framtagandet av en handlingsplan.
  3. Goda exempel bortom lagom. Vi inspireras av andra och av varandra för att växa med gröna förtecken.
  4. Kommunikation och marknadsföring. Hur når du ut med ditt miljö- och hållbarhetsbudskap? Vad får du säga och med vem vill du föra en dialog?
  5. Avslutning, erfarenhetsutbyte och nästa steg.

Grönsamma affärer kan bland annat vara intressant för en destinationsutveckling i en kommun. Destination Sigtuna är ett exempel på vårt arbete. Nedan är några exempel på nätverk där vi har varit upphandlade, driver eller medverkar: