När vi arbetade med Rototilts hållbarhetsrapport hösten 2017 fick vi höra mycket positiva kommentarer:

”Spännande det som de gör på Rototilt, man får ju se att det är värt att satsa på dom här grejerna [hållbarhet]”, uttryckte sig en leverantör.

Redan där blev det tydligt för oss att Rototilt är en katalysator för goda affärer, därför vill vi berätta deras historia.

Rototilt är ett växande industriföretag i Vindeln. Med rötterna inom skogsindustrin utvecklade de i slutet av 1980-talet ett redskap till grävmaskiner som tillför funktionalitet – tiltrotatorn. Istället för ett fast redskap på grävmaskinen kan man med tiltrotatorn enkelt tilta och rotera tex en skopa. Det ökar användningsområdet för tillkopplade redskap, ökar effektiviteten genom att man kan göra fler typer av jobb samtidigt som man behöver göra färre förflyttningar av maskinen. På så vis minskas bränsleförbrukning och klimatpåverkan från grävmaskinerna.

Rototilt har en stark framåtanda. Istället för att passivt acceptera utmaningar som långa transporter, dåliga vägar eller rekryteringsutmaningar är det ständigt nya idéer och kliv framåt som karaktäriserar våra samtal.

När vi började beräkna Rototilts klimatpåverkan med Our Impacts för år 2015 hade företaget redan valt att köra hela verksamheten på förnybar energi och anslutit sig till ett lokalt fjärrvärmenät som idag använder 99% biobränslen. Direkta och indirekta utsläpp från el och värme (scope 1 +2) har sedan år 2015 aldrig överstigit 500 kg CO2e/heltidsanställd/år. Man arbetar nu strategiskt med att minska utsläpp i scope 3 (framförallt transporter).

Rototilt faller under lagkravet för hållbarhetsredovisning för stora företag. Företaget ser inte detta bara som ett lagkrav, utan som en självklar del i hållbarhetsarbetet. Vi har hjälpt Rototilt ta fram sin första hållbarhetsredovisning för år 2016 och har för 2017 års redovisning genomfört kompletterande intervjuer med företagets intressenter. Intervjuerna har bidragit till större kunskap om intressenternas förväntningar kring hållbarhetsfrågor, förbättringsförslag kring det samarbete man redan har samt omvärldsbevakning som bidragit till att identifiera andra goda exempel. Under denna process blev det tydligt att många tittar på vad Rototilt gör, och är beredda att ta efter. Rototilt visar att en satsning på hållbarhet och lönsamhet går hand i hand.

 

Cecilia Näsman på besök i fabriken

Rototilt ligger i framkant när det kommer till produktutveckling och tekniska lösningar för tiltrotatorer och styrsystem. När vi analyserar Rototilts miljö- och hållbarhetsarbete och jämför med intressenternas syn på hållbarhetsfrågor ser vi att marknadens krav fortfarande är relativt låga. Här anser vi att entreprenadbranschen bör ta ett större ansvar och ställa högre krav i upphandlingar exempelvis kravställning av leverantörers hållbarhetsarbete.  

Säkert är i alla fall att Rototilts satsning ligger rätt i tiden och ger avtryck runtomkring i Norr- och Västerbotten och i allt större cirklar i tillverkningsindustrin. Vi är glada att få vara med att utmana Rototilt till att bli ännu bättre, för det positiva avtrycket på samhället ser bara ut att bli större.