Hållbarhetsrapportering blir allt viktigare för att följa upp och kommunicera hållbarhetsarbetet. Vi erbjuder tjänster och verktyg som kan underlätta i det arbetet och har stor erfarenhet av skräddarsydda lösningar.

Vi kan stötta med uppföljningar och utvärderingar inom alla hållbarhetsområden. Själva använder vi flera olika digitala verktyg för att samla och bearbeta information, och kan även hjälpa kunden välja rätt verktyg eller plattform för hållbarhetsdata. För att ni ska dra största nytta av ert uppföljningsarbete stöttar vi er med rapportering till CDP, UN Global Compact och andra globala initiativ. Vi erbjuder hjälp med standarder och ramverk (som ESRS och GRI Universal Standards 2021) och stöttar organisationer i att förstå och förbereda sig inför kommande lagkrav (som CSRD och CSDDD).