Våra tjänster Kunskap Utbildningar & workshops

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar för att öka kunskapen om hållbarhetsfrågor och hur de påverkar ert företag eller er organisation. Tillsammans börjar vi med att definiera målgrupp och lärandemål. Sedan anpassar vi innehåll och format utifrån det. Det kan vara grundläggande miljöutbildningar, inspirationsföreläsningar eller utbildningar på specifika teman, till exempel inom:

  • Klimatförändringar
  • Biologisk mångfald & ekosystemtjänster
  • Hållbarhetsredovisning (CSRD/ESRS, GRI)
  • Globala målen och Agenda 2030
  • Planetära gränser/Planetary Boundaries
  • Hållbarhetsdriven affärsutveckling och hållbart företagande

Vi har stor erfarenhet av utbildningar riktade mot styrelser och ledningsgrupper, och facilitering av workshops på tema hållbarhet.

Här är några exempel på hur vi bidragit med kunskapshöjande aktiviteter i olika nätverk och affärsutvecklingsprogram:

  • I det halländska nätverket EMC (Energi- och miljöcentrum) har vi deltagit i nätverksträffar på tema klimatberäkningar och klimatanalys, samt i en webinarserie inom projektet ”Hallands klimatlyft” med syfte att öka kunskapen om klimatarbetets olika delar och vilken klimatnytta ett aktivt klimatarbete kan ge. 
  • Globala målen och Agenda 2030, planetära gränserna och hållbart företagande var teman på affärsutvecklingsprogrammet Omställningskulturs kunskapsträffar.
  • Inom nätverket Hållbara Restauranger har vi utvecklat och genomfört workshops på tema mat, miljö och människan, ekonomi och märkningar för aktörer inom restaurangbranschen.