U&We engagerades för att utveckla och leda Acceleratorn, ett program för hållbar affärsutveckling. Deltagarna var 15 kulturföretag på Gotland. Resultatet blev en kunskapshöjning och en möjlighet för deltagarna att utveckla sin verksamhet i en hållbar riktning.

U&We engagerades för att, inom ramen för projektet Omställningskultur, utveckla och genomföra affärsutvecklings-programmet Acceleratorn. Programmet pågick under våren och hösten 2022 och riktade sig till företag verksamma i de kulturella och kreativa branscherna. Femton företag som arbetar med bland annat kommunikation, konst, dans, keramik, textilkonst, möbeldesign och formgivning blev antagna till programmet. Inom programmet har deltagarna haft möjlighet att utveckla en idé, produkt eller tjänst tillsammans med en coach från U&We. De har även deltagit i kunskapsträffar för att höja sin kunskapsnivå om hållbarhet, Globala målen och hållbar affärsutveckling.

 

Vilken påverkan har mitt företag?

Acceleratorn inleddes med att varje företag analyserades utifrån sitt nuläge. I nulägesanalysen hjälpte U&We deltagarna att identifiera vilken direkt och indirekt påverkan deras företag har, konkretisera vilka idéer och koncept deltagarna ville utveckla inom Acceleratorn och lyfta fram exempel på hur andra företag arbetar. Nulägesanalysen utmynnade i en sammanfattning av företagets styrkor, svagheter, möjligheter och risker och ett antal rekommendationer.

 

Coachning – utveckling av affärsidéer

Efter nulägesanalysen hade varje företag tillgång till ett antal timmars coachning. Syftet med coachningen har varit att hjälpa deltagarna att ta sina idéer och koncept vidare, samt ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet.

Jag letade efter en coach som kunde ta bolaget till nästa nivå. Det hittade jag hos Acceleratorn, säger Rupali Mehra, grundare av kommunikationsbyrån Content People.

 

Kunskapsträffar kring hållbarhet och entreprenörskap

En viktig del i Acceleratorn har varit de kunskapsträffar som U&We arrangerade. Syftet med kunskapsträffarna har varit att höja företagarnas kunskapsnivå om hållbarhet och Globala målen, stötta företagarna kring frågor som hållbart företagande, designprocesser och entreprenörskap, och erbjuda konkreta verktyg för att arbeta med affärsplaner där hållbarhet står i fokus. Kunskapsträffarna har även inneburit en möjlighet för deltagarna att nätverka och utveckla samarbeten med andra företag inom den kreativa och kulturella sektorn.

– Acceleratorn har bland annat fått mig att inse att jag kan driva ett passionsdrivet företag, med allt som det innebär. Det är ett erkännande för mig som företagare och konstnär, säger John Jakobsson, konstnär med inriktning på skulptur.

 

Om Omställningskultur

Omställningskultur för hållbar utveckling i kulturföretag på Gotland pågick åren 2021-2023. Projektet finansierades av EU:s regionala utvecklingsfond, Tillväxtverket, Region Gotland och Kulturum. Syftet med projektet var att stärka de små, kulturella företagens konkurrenskraft och att öka kunskapen om de kulturella och kreativa branscherna på Gotland och hur branscherna bidrar till den regionen utvecklingen. En del av projektet var Acceleratorn – ett program för hållbar affärsutveckling.

Läs gärna mer om projektet och om företagen som deltog i Acceleratorn på projektets hemsida och i Omställningskulturs magasin som du hittar här.

 

Mer om hållbarhetscoachning

Vill du veta mer om hur vi coachar företag kring hållbarhet? Läs mer här.