Personer som ska driva miljö-, CSR-, klimat- och hållbarhetsarbete står ofta inför en stor utmaning när de ska genomföra förändringar, bidra till nytänkande och motivation. Ibland är man helt på det klara med vad man behöver göra, men inte hur.

 

Vi hjälper till med stöd och vägledning i alla typer av hållbarhetsfrågor. Hållbarhetscoachning kan innebära personligt stöd och att ha en samtalspartner för att pröva idéer mot, arbeta med personliga och organisatoriska mål, hantera dilemman, se möjligheter, förändra företagskultur och invanda mönster, få till nytänkande, liksom att utveckla personliga strategier för att lyckas i sin roll. Att reflektera över de egna erfarenheterna av förändringsarbetet, se sina mönster, lära av detta och få feedback.

Det kan också innebära praktisk coachning för att ta sig igenom t ex en certifiering, ett redovisningsarbete eller ett hållbarhetsbokslut. Då lägger vi upp en individuell tidsbestämd plan för det kommande arbetet, med avstämningspunkter och tid för diskussion och utvärdering.

Coachningen är verksamhetsnära och praktisk. Hur ofta vi träffas beror på individuella behov och aktuella deadlines. Våra coacher har en omfattande erfarenhet av hållbarhetsarbete i olika former och i olika branscher och hög kompetens vad gäller att hålla samtal, diskutera och ge feedback.