Vårt arbetssätt

Att lyfta miljö, hållbarhets- och ansvarsfrågor till en strategisk nivå

Under mitten av 90-talet gavs boken Miljödriven affärsutveckling ut som handlar om att gå från myndighetskrav till att se miljöfrågorna som strategiska möjligheter. Den boken ligger till grund för mycket av det arbete som vi bedrivit under åren, och än idag.

Det grundläggande är att lyfta miljö, hållbarhets- och andra ansvarsfrågor till en strategisk nivå för att kunna få ut den fulla kraften och se affärsmöjligheter. Framgångsrika företag inom dessa frågor har tagit ett samlat grepp och lyft frågor till företagsledningens bord där de fattar beslut och agerar kring fem huvudområden.

  1. Identifiera och prioritera de hållbarhetsfrågor som är av strategisk betydelse för företaget.
  2. Välja strategisk roll för hantering av de prioriterade hållbarhetsfrågorna och långsiktiga position.
  3. Fatta beslut om behov av eventuella förändringar i verksamheten med anledning av vald strategisk roll.
  4. Ta reda på vilka externa samarbeten som kan öka och säkerställa möjligheterna att lyckas i den strategiska rollen och besluta med vem eller vilka och hur detta samarbete ska ske.
  5. Integrera hållbarhetstänkandet i hela affärsverksamheten

När vi idag arbetar med hållbarhetsdriven affärsutveckling utgår vi ofta från denna femstegsprocess, ibland följer vi våra kunder hela vägen och andra gånger är vi rådgivande i delar av processen.

april 12, 2023