Våra värderingar

Omtanke: Det är för oss att bry sig, visa hänsyn och omsorg, att vara omtänksam. Det är att vilja varandra väl och att andra ska lyckas. Omtanke är också att ge feedback, när jag gör det av välvilja. Omtanke riktas mot vårt arbete. Att det görs med klokhet, förtänksamhet och med ett tydligt syfte. Omtanke visar vi också mot naturen och jorden.

Samförstånd: För oss är det att söka enighet och samklang. Det som förenar. Det innebär att jag vill veta vad andra vill och var de kommer ifrån. Samförstånd uppnås när man lär känna varandra på djupet. Samförstånd är inte att vara ja-sägare. Tvärtom. Alla uppmuntras att ifrågasätta och söka nya vägar.

Ömsesidighet: Att ta tillvara allas intressen och visa varandra respekt. Vara på samma nivå. Ingen är förmer. Jag vill dela med mig och har rättvisa som riktmärke. Ömsesidighet innebär att alla lyssnas till. Allas röst räknas. Att inse att för att få måste jag ge. En växelverkan. Att vara ömsesidig innebär inte att ensam är stark. Tvärtom. Det är att våga göra sig beroende.

Öppenhet: Först och främst att jag är transparent. I öppenhet ligger att vara ärlig med vad man gör och säger. Att vara tydlig så andra förstår vad jag menar. Även gentemot kunder ska vi vara tydliga med vad vi står för och vad vi föreslår. Öppenhet är grunden till tillit. Det är också att ge sig tillkänna, speciellt när ens behov inte tillgodoses. Att vara öppen är att vara tillgänglig, vara nyfiken på vad andra vill säga mig.

 

Catalyst for Good Business

U&We är en konsultbyrå för företag och organisationer som vill bidra till en hållbar framtid. Vi vill vara en samarbetspartner och en hävstång för hållbarhet, och vi vet att hållbarhetsfrågan kan vara affärsdrivande. Vi kallar oss för Catalyst for Good Business, eftersom vi vill vara en katalysator för affärer som är goda och hållbara både ekonomiskt, i relation till planeten och oss människor.

Det gör vi genom att arbeta med organisationer och företag som har en vilja till förändring och som kan vara förebilder och katalysatorer för andra – kollegor i branschen, kunder och leverantörer. Vi drivs av en vilja att vara med och rädda planeten. För att kunna göra det behöver vi vara många som gräver där vi står och gör det vi kan utifrån våra specifika förutsättningar och möjligheter.

Kunskap = fakta + värderingar

Vi menar att kunskap är en produkt av både fakta och värderingar. Tillsammans med en vision för vart man vill komma har man grundförutsättningarna – karta, kompass och destination – för att navigera sig fram i hållbarhetsarbetet.

Vi menar också att fakta är ett rörligt mål. Vetenskapens sanningar förändras över tid och i väntan på det definitiva svaret kan det plötsligt vara för sent att agera. Därför är det viktigt att våga handla med utgångspunkt i här och nu, med en tydlig vision som drar en mot framtiden. Detta i ständigt växelspel med en justering av verktyg och åtgärder i takt med att fakta och kunskap utvecklas.

Samarbete & Kunskapsöverföring

Vi menar att det krävs samarbete för att skapa företag och organisationer som inte bara minskar sin belastning på miljö och sociala system, utan som medverkar till att återställa och utveckla de ekologiska system som är livsuppehållande förutsättningar för mänsklighetens existens.

Vi lär oss alltid nytt som vi ger vidare till våra kunder och samarbetspartners för att driva arbetet framåt. Kunskap står inte stilla och behöver hela tiden fyllas på med ny forskning. Något vi brinner för!

Kvalitet

Att leva som vi lär. Vårt eget hållbarhetsarbete styr vi genom vårt ledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001. Du kan läsa mer om vårt interna arbete här.

mars 18, 2020