Våra tjänster Rapportering Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningen blir alltmer regelstyrd, men vare sig man omfattas av lagkrav eller inte är hållbarhetsredovisningen ett viktigt verktyg för att kommunicera med intressenter kring risker, styrning och åtgärder inom hållbarhetsområdet.

Med standarder som CSRD/ESRS och hållbarhetsrelaterade upplysningar i IFRS samt frivilliga ramverk som GRI och globala målen har verksamheter större möjligheter än tidigare att arbeta strategiskt med sina väsentliga hållbarhetsfrågor. Samtidigt är också kraven högre än någonsin – från lagstiftning, investerare och andra intressenter. 

Vi hjälper våra kunder att använda praxis, standarder och ramverk på bästa sätt. Det gör vi bland annat genom att tillsammans identifiera vilka som är verksamhetens väsentliga frågor (till exempel i en dubbel väsentlighetsbedömning, DMA), göra beräkningar och stötta i datainsamlingen, coacha och agera bollplank, genomföra workshops inför redovisningen och kvalitetssäkra rapporten utifrån innehåll och standarder, ramverk och andra krav. Vi kan också hålla i hela processen från start till mål.