Vi använder oss av kvantitativa och kvalitativa analyser, utredningar, livscykelanalyser och andra fotavtrycksberäkningar, och ställer resultatet i relation till relevanta omvärldsfaktorer. Det kan t.ex. vara planetära gränser, FN:s globala mål (SDG), eller the Doughnut. Kartläggningen gör det möjligt att driva ett framgångsrikt förändringsarbete.