Vi hjälper er att ta ett krafttag om hållbarhetsfrågorna genom att analysera er verksamhet och värdekedja ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom våra analyser skapar vi förståelse av hur er verksamhet eller era produkter påverkar klimatet, den biologiska mångfalden och människorna i värdekedjan, samt hur verksamheten påverkas ekonomiskt av extremväder, miljölagstiftning och brister i leverantörskedjan. Våra analyser utgår även från de affärsmässiga förutsättningarna som marknad, produktportfölj, konkurrenter, kompetens, kommunikation, ägare, finansiell påverkan och beroende.

I analyserna använder vi oss av både kvantitativa och kvalitativa data, till exempel från livscykelanalyser, statistik, forskningsartiklar och rapporter. Analyserna utgår även från aktuella regler och ramverk så som CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och dess standarder ESRS, planetära gränserna (Planetary Boundaries) och Doughnut-ekonomi. Insikterna från analysen ger förutsättningar att driva ett framgångsrikt, faktabaserat förändringsarbete. 

Läs mer nedan om några olika typer av analyser vi erbjuder. Vi utvecklar även skräddarsydda upplägg och anpassar alltid våra analyser utifrån era behov.