Samarbeten och nätverk

I vårt nätverk finns många resurser

För att bidra till så stor planetnytta som möjligt, väljer vi att samarbeta med duktiga branschkollegor. Det breddar både vårt erbjudande och vår kompetens och är ett sätt att hålla oss uppdaterade kring hållbarhetsfrågor, olika verktyg och hur vi hjälper våra kunder på bästa sätt.

Albaeco är en organisation med bred expertis inom hållbar utveckling och spetskompetens inom planetens gränser, resiliens, transformation, ekosystemtjänster och biologisk mångfald. De hjälper verksamheter i sitt omställningsarbete och har även lång erfarenhet inom hållbarhetskommunikation. Albaeco är medgrundare till Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.


Ecometrica är ett tech-företag som hjälper kunder att beräkna klimatpåverkan och säkerställa efterlevnad med den senaste lagstiftningen. Man står också bakom en av marknadens mest användarvänliga programvaror för klimatberäkningar, Our Impacts Sustainability Platform. Förutom klimat hanterar plattformen även andra hållbarhetsfrågor som miljömässiga och sociala aspekter.

Miljögiraff är ett tvärdisciplinärt team bestående av experter inom livscykelanalys och livscykeldesign. Man hjälper sina kunder med alla frågor som rör Livscykelanalyser och guidar sina kunder i standarder, regler och praxis för att göra mätbarheten så ändamålsenlig som möjligt. Miljögiraff har agenturen för den världsledande livscykelanalysmjukvaran SimaPro i Sverige och Finland sedan 2004. SimaPro är en robust LCA mjukvara för bland annat EPD:er, hållbarhetsrapportering, carbon footprint, produktutveckling och fastställande av nyckeltal.

Mission Anew hjälper sina kunder att skynda på och skala upp omställningen till en hållbar utveckling. Byrån ingår i sammanslutningen ARC och arbetar bland annat med kommunikation, strategi och rapportering.

ZeroMission är ett syftesdrivet företag som erbjuder företag och organisationer klimatstrategier, klimatberäkningar och klimatkompensation. Sedan 2006 har man förmedlat krediter i projekt som sammantaget förhindrat, minskat eller bundit in över 5 miljoner ton koldioxid. Företaget har ett tätt samarbete med Ecometrica och tillhandahåller beräkningsplattformen Our Impacts Sustainability Platform i Sverige.

Förutom våra strategiska samarbeten är vi också aktiva medlemmar i flera hållbarhetsrelaterade nätverk.

C/O City är en ideell icke-vinstdrivande förening som driver frågor rörande urbana ekosystemtjänster. Man utvecklar verktyg, metoder och riktlinjer för urbana ekosystemtjänster, erbjuder utbildningar, seminarier och konferenser samt nätverkande i dessa frågor.

Nätverket för Hållbart Näringsliv (tidigare NMC) är Sveriges ledande nationella nätverk för ett hållbart näringsliv. Nätverket är en branschöverskridande mötesplats för omkring 200 företag och organisationer.

Nätverket för Transporter och Miljön, NTM, är en ideell förening som initierades 1993 för att skapa en gemensam värdegrund för hur miljöprestanda för olika transport-medel ska beräknas. För att främja och utveckla transportsektorns miljöarbete verkar NTM för en erkänd metod vid beräkning av gods- och persontransporters emissioner, användning av naturresurser och andra externa effekter.

Organic Sweden är en plattform för aktörer på ekomarknaden som vill samverka för ökad försäljning och export av ekologiska och KRAV-märkta livsmedel. Inom Organic Sweden arbetar man med att öka kunskapen och engagemanget för ekologisk produktion och konsumtion.

SVN är ett internationellt nätverk som arbetar för långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter enligt Agenda 2030. Medlemmar är företag, akademi och organisationer. U&We sponsrar SVN:s Giraffpriset och samarbetar återkommande kring evenemang i Almedalen.

april 02, 2024