Om oss

Catalyst for Good Business

Vi är en hållbarhetsbyrå som hjälper företag att förstå, hämta kraft från och navigera bland hållbarhetsfrågorna för att möta krav från ägare, kunder, lagstiftare och samarbetspartners med syfte att skapa hållbara och lönsamma affärer.

I snart 30 år har vi hjälpt våra kunder att förstå hur de påverkar klimatet, den biologiska mångfalden och människorna i sin värdekedja, samt hur verksamheten påverkas ekonomiskt av extremväder, miljölagstiftning och brister i leverantörskedjan.

I dagsläget är vi 15 konsulter med gedigen kunskap inom hållbarhet, ekologiska såväl som sociala aspekter, och erfarenhet av att kombinera ett effektivt hållbarhetsarbete med framgångsrika affärer. Vi beskriver oss själva som ”Catalyst for Good Business”. Genom att vara en katalysator vill vi hjälpa företag att skapa riktigt ambitiösa visioner, något vi kallar ”Planetnytta”. Vi drivs av att se våra kunder öka sin konkurrenskraft och sina affärsmöjligheter och samtidigt vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Många av våra kunder ligger steget före och blir förebilder för kollegor i sina branscher.

För att bidra till så stor planetnytta som möjligt har vi även ett brett nätverk av duktiga branschkollegor. Genom samarbete breddar vi både vårt erbjudande och vår kompetens kring hållbarhetsfrågor, verktyg och hur vi hjälper våra kunder på bästa sätt.

maj 30, 2024