Om oss Konsulter Anna Larsson Corcoran

Bakgrund

Jag är partner och VD på U&We och arbetar med kundprojekt inom analys, strategi och förändring och hållbarhetsrapportering. 

Mitt expertområde är hållbarhetsrapportering och arbetet med större bolags interna processer kring rapportering, uppföljning och riskhantering. Jag har god förståelse för hur företag bör styra sin verksamhet för att skapa ett effektivt hållbarhetsarbete och hon har erfarenhet av att stötta flertal bolag i att utforma processer för insamling och rapportering av hållbarhetsdata.

Min bakgrund är företagsekonomi och jag har en master i hållbar utveckling från Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala Universitet. Jag har även jobbat som hållbarhetsspecialist inom riskhantering på PwC där jag arbetade med tredjepartsgranskning inom klimat- och hållbarhet, leverantörsrevisioner och som projektledare i internationella utvecklingsprojekt.

För mig är det viktigt att våga visa vägen och inspirera företag och organisationer till positiva val för framtiden.

Kontakta mig

+46 (0)702 799 264

Språk