Om oss Konsulter Ellinor Eke

Kunder

, , , , , , Saltå Kvarn, Stromma

Bakgrund

Jag är partner och konsult med inriktning på affärsutveckling. Jag arbetar som projekt- och processledare och stöttar klienter att ta fram visioner och handlingsplaner som tar företag framåt både inom hållbarhetsfrågor och affärsmässigt. Jag har en bakgrund inom logistik- och transportbranschen där mitt fokus var miljö och socialt ansvar. Är ekonom i botten och den röda tråden i mitt liv har varit grön med ett aktivt friluftsliv bl.a. inom scouterna där jag även tränat ledarskap. För mig är det viktigt att leva som jag lär, försöka vara en förebild och visa att det är både lustfyllt och lönsamt att vara delaktig i hur vår framtid kommer att utveckla sig.

Kontakta mig

Direkt: +46 (0)70 271 35 13

Twitter: @Planetsalong

+46 (0)702 713 513

Språk