Om oss Konsulter Ellinor Eke

Bakgrund

Tjänstledig under perioden 1 april till 30 september 2022.

Jag är partner och konsult med inriktning på affärsutveckling. Jag arbetar som projekt- och processledare och stöttar klienter att ta fram visioner och handlingsplaner som tar företag framåt både inom hållbarhetsfrågor och affärsmässigt. Tidigare arbetade jag inom logistik- och transportbranschen med fokus på miljö och socialt ansvar. Är ekonom i botten och den röda tråden i mitt liv har varit grön med ett aktivt friluftsliv bl.a. inom scouterna där jag även tränat ledarskap. För mig är det viktigt att leva som jag lär, försöka vara en förebild och visa att det är både lustfyllt och lönsamt att vara delaktig i hur vår framtid kommer att utveckla sig.

Kontakta mig

Direkt: +46 (0)70 271 35 13

Twitter: @Planetsalong

+46 (0)8 34 65 65

Språk