U&We har i en konstellation med Chalmers Tekniska Högskola, Hallbyggarna Jonsereds, Måns Tham Arkitektkontor, Solkompaniet, Stockholm Stad, Trafikverket, Vindfanan och ÅF-Infrastructure beviljats stöd från Vinnova i april 2017.

Stödet kommer från Utmaningsdriven innovation steg 1 och ges till ett projekt som vill stänga in trafikbullret inte människorna och få solenergi på köpet. Vi drog igång på riktigt på International Noise Awareness Day den 26 april.

Visionen för projektet Anti-Bullertunnel är att skapa en miljö där människor kan leva utan att störas av trafikljud och ytorna kan utnyttjas av människor både för boende, energialstring, transport med cykel och för rekreation.

I konkurrens med 114 andra ansökningar har Anti-bullertunneln beviljats ett stöd på 500.000 kronor från Vinnova, som ger följande motiv till beslutet:

”Ansökan beskriver ett spännande projekt med en tydlig och välbehövlig lösning inom ett relevant problemområde för hållbara städer. Lösningen bedöms gå att exportera. Projektplan och budget bedöms som trovärdiga och det är positivt att sökande har integrerat jämställdhetsaspekter i projektplanen. Konstellationen består av ett tvärdisciplinärt team och bedöms väl sammansatt utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Den innefattar behovsägare, och det är viktigt att konstellationen fortsatt arbetar med att säkerställa att den produkt som utvecklas är attraktiv ur ett stadsperspektiv.”

Under året kommer vi att studera en lösning som kombinerar existerande tälthallsteknik för att bygga snabbt, billigt och samtidigt hållbart, med ett nytt material som har mycket goda bullerdämpande egenskaper. Andra positiva aspekter är att utsidan på tunneln kan utnyttjas för att alstra elektricitet genom lätta solceller. Växtväggar och urbana odlingar kan anläggas på och bredvid vilket ökar attraktiviteten. Den estetiska utformningen av tunneln kan anpassas till omgivningen genom att olika mönster trycks på och olika färger väljs och på så sätt bidra till att höja utseendet jämfört med en traditionell trafikled.

Lösningen kombinerar flera företags lösningar på ett innovativt sätt som ger ett helt ny användningsområde. I konstellationen ingår utöver U&We också Chalmers Tekniska Högskola, Hallbyggarna Jonsereds, Måns Tham Arkitektkontor, Solkompaniet, Stockholm Stad, Trafikverket, Vindfanan och ÅF-Infrastructure.

Är du intresserad av att veta mer? Här finns länkar till bloggposter, artiklar & pressmeddelanden:

Du är även välkommen att höra av dig till någon av oss som arbetar med projektet.