Som en del av MatLusts affärsutvecklingsprogram erbjuds de deltagande företagen ett hållbarhetsprogram bestående av tre delar. U&We tillhandahåller detta hållbarhetsprogram med stöd från BERAS International.

Andreas Gisselstedt, VD på Mälarchark genomförde programmet 2019 och säger så här:

”Det bästa med MatLust var att få en helhetsbild av vart vårt företag befinner sig och med hjälp av den skapa en strategi för fortsatt arbete utefter de delar som vi kan förbättra. Vi är fyllda av inspirerande arbete och planer inför framtiden! Även kul att få möta andra företag inom samma bransch som delvis brottas med liknande utmaningar.”

Screening av företag

Uppdraget inleds med en screening av företagens hållbarhetsarbete som baseras på data som är publikt tillgänglig på hemsida m.m. Screeningen dokumenterar det som företaget kommunicerar (eller inte kommunicerar) om sitt hållbarhetsarbete och är värdefullt för att förstå utgångspunkten från vilken det fortsatta arbetet kan göras.

Nulägesanalys i flera steg

Nulägesanalysen tar vid efter screeningen och syftar till att skapa en förståelse för företagets strategi, mål, väsentliga miljöaspekter, ambitioner och nuvarande aktiviteter inom hållbarhetsområdet. I det här steget skapas en översiktlig förståelse för företagets intressenter och förståelse för vilka resurser som finns tillgängliga för att arbeta med hållbarhet. Med utgångspunkt i analysen presenterar vi resultaten för företagen och ger rekommendationer för hur hållbarhetsarbetet kan utvecklas utifrån företagets styrkor, svagheter, risker och möjligheter (SWOT).

Coachning

Den tredje delen av uppdraget består av aktiv hållbarhetscoachning för att ta fram en handlingsplan. En individuell tidsbestämd plan för arbetet läggs upp, med avstämningspunkter och tid för diskussion och utvärdering. Coachningen är verksamhetsnära och praktisk.

Varje program inleds med en introduktionsträff på plats i MatLusts lokaler där företagen får sina screenings presenterade.

Amanda Möttönen på U&We presenterar Unbakery’s screening för grundaren Malin Hernström. 

Inför nulägesanalysen diskuterar vi företagens intressenter och konkurrenter. Det är även viktigt att hitta rätt nyckelperson att intervjua på företagen för att få en så komplett bild som möjligt över hållbarhetsarbetet.

Läs mer om MatLust och gör en intresseanmälan för ditt företag.

Vill du veta mer om U&We’s olika verktyg? Klicka här.