För att skapa en bild av vilka hållbarhetsfrågor som är mest betydande och kritiska för Risentas verksamhet genomfördes en kamelanalys tillsammans med U&We. Analysen blev ett underlag för att kunna arbeta fram en strategi med målsättning att fortsatt kunna erbjuda goda produkter i dubbel mening genom att agera aktiv påskyndare av en positiv global utveckling inom hälso- och hållbarhetsområdet.

Trots en helt vegetabilisk produktportfölj framkom klimatfrågan och leverantörskedjan med producenter över hela världen som de mest väsentliga. Utifrån analysen, de strategiska beslut som ledningen fattade  och den kunskap som byggdes upp under projektet formulerade Risenta en hållbarhetsstrategi de idag kallar ”Gröna Steg – vårt sätt att göra skillnad”. De tre delarna i Risentas Gröna Steg är

  • Grön Mat: Med ett innovativt och inspirerande produktutbud och en vilja att få fler konsumenter att äta grönt lanserades under hösten 2016 nya produktserien ”Vegorätt” som gör det möjligt för alla att laga vegetarisk och vegansk mat, dessutom är de ekologiska!
  • Grön Planet: Risenta vill ta ansvar för hela kedjan och klimatkompenserar för hela verksamheten och produktsortimentet sedan sensommaren 2016 genom ZeroMission. Från plantering av frö till gul Risentaförpackning i butikshyllan. Hela sortimentet är klimatsmart redan från början, men varje del i processen kommer att ses över och startar med en förpackningsöversyn. Successivt byts alla plastförpackningar ut mot papp och annat förnybart material.
  • Gröna Fingrar: Genom att arbeta med långsiktiga affärsrelationer borgar Risenta för affärer som ger en bra eftersmak, både för leverantörer, bönder och konsumenter. Fokusområden vid leverantörsbesök är samarbete, säkerställa schyssta villkor och få inspiration till nya produkter.

Med U&We:s metod Vision & Handling fick Risenta en gemensam plattform och kunde därefter snabbt övergå till konkret handling. I verkstadsform fick ledningen och medarbetarna strukturera vart de vill nå (visioner och mål), vilka värderingar man står för och vad som krävs för att nå dit (handling). Metoden kan med fördel tillämpas för att arbeta fram en levande miljö-, etik- eller hållbarhetsstrategi för företaget