Securitas arbetar aktivt med att samla in, beräkna och rapportera sin klimatpåverkan. Klimatfotavtrycket och andra aspekter inom hållbarhetsområdet rapporteras i maj varje år til CDP. 

Engagemanget för klimatarbetet har växt
Det systematiska arbetet med klimatfrågan har pågått i flera år i de olika verksamhetsländerna och 2010 började Securitas rapportera till CDP. För att underlätta arbetet med att samla in data från Sverige i norr till Sydafrika i söder har Securitas valt att arbeta med det webbaserade verktyget Our Impacts. Our Impacts har även gjort rapporteringen lättare, eftersom verktyget är anpassat till CDP:s enkät och GRI:s riktlinjer för hållbarhetsrapportering.

Enligt Cecilia Alenius, Group CSR Officer på Securitas, har processen att rapportera till CDP fått det interna engagemanget att växa. Fler länder har inkluderats i klimatfotavtrycket, rankningen i CDP har förbättrats och klimat har fått ökat utrymme i årsredovisningen. Det visar att resurserna som går åt till att samla in, beräkna klimatutsläppen och rapportera sitt klimatfotavtryck i många fall är en nyttig investering, både för företaget och för planeten.