Om oss Konsulter Cecilia Näsman

Kunder

Securitas, Rototilt, ALMI Gotland, MatLust, Ekobanken

Bakgrund

Främst arbetar jag med social och finansiell hållbarhet. Under många år i den internationella finansindustrin har jag förflyttat mig från affärsbank till utvecklingsfinans, från fokus på ekonomiska resultat till social avkastning. Mina uppdrag innefattar ofta icke-finansiell rapportering som hållbarhetsredovisning, CDP och Global Compact, investeringskriterier, social mätning och utvärdering och/eller frågor som berör handel och produktion i låginkomstländer.

Jag är civilekonom från Uppsala universitet, och har genom arbete i internationella organisationer kunnat komplettera det med handel och mikrofinans. Mitt engagemang för rättvise- och hållbarhetsfrågor har lett mig till styrelsearbete i Ekobanken, Prometheus Pensionskassa och Fair Action. Finns det tid över åker jag skidor, passionerat.

Kontakta mig

Direkt: +46 (0)76 800 08 09

+46 (0)76 800 08 09

Språk