Om oss Konsulter Håkan Emilsson

Kunder

C/O City, Rototilt, Enjoy Wine & Spirits, TS Design & Produktion, ALMI Gotland, MAX Burgers, COOP, EON, WWF, Uppsala Universitet

Bakgrund

Håkan Emilsson har varit konsult på U&We sedan 2015 och har arbetat med uppdrag inom miljö- och hållbarhetsbedömningar, livscykelanalys, hållbar samhällsbyggande, ekosystemtjänster och hållbarhetsredovisning. 

Håkan arbetade tidigare som forskningskommunikatör på Albaeco med utbildningsprojekt om FN:s hållbarhetsmål och konsultstöd till kommuner inom implementering av ekosystemtjänster. Förutom ett antal utbildningar för Miljöaktuellt om ekosystemtjänster så gjorde Håkan även en kartläggning av ekosystemtjänster för Norrköping kommun och en guide för Naturvårdsverket hur centrala myndigheter kan arbeta med ekosystemtjänster.

Håkan kombinerar analytiska metoder och ingenjörskunskaper med modeller för beteendeförändringar och kommunikation för att hjälpa företag utarbeta strategier som kombinerar affärsnytta med omställning till ett fossilfritt mer rättvist samhälle.  

Kontakta mig

Fast nummer: +46 (0)8 34 65 65 

+46 (0)73 905 51 34

Språk