ALMI Gotland vill främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag för att skapa tillväxt och förnyelse i regionens näringsliv näringsliv. Inom ramen för deras projekt Almi Expand fick U&We i uppdrag att stötta sju deltagande företag. 

Nulägesanalys och coachning till företag

Uppdraget innebar att göra en nulägesanalys avseende hållbarhetsarbetet för varje företag. Efter avslutad analys och presentation för respektive företagsledning, fortsatte samarbetet med att företagen coachades individuellt av våra konsulter.

Nulägesanalys som grund för det fortsatta arbetet

”Ett gram insikt väger mer än ett ton argument”. För att veta vart man ska börja gräva måste en kartläggning göras. I en nulägesanalys ingår bland annat följande moment: Intervjuer med nyckelpersoner på företaget, kartläggning av företagets interna processer, samt konkurrentanalys.

Med utgångspunkt i analysen presenterade vi våra resultat för företagens respektive ledningar och gav rekommendationer för hur hållbarhetsarbetet kan utvecklas utifrån företagets styrkor, svagheter, risker och möjligheter (SWOT).

Coachning till företagets ledare

För att hjälpa företaget ta arbetet vidare fick varje företag en individuell coach. Genom regelbundna avstämningar bistods deltagarna med stöd för att utvecklas i sin roll och att driva hållbarhetsarbetet framåt inom företaget. Coachningen har varit verksamhetsnära och praktisk. Hur ofta vi träffats har styrts av individuella behov och aktuella deadlines.

Är du intresserad av coachning och hur det kan stärka dig i ditt hållbarhetsarbete? Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med coachning.

Nulägesanalys är en av många tjänster som U&We kan erbjuda. Läs mer om våra tjänster som till exempel kamelanalys, resiliensanalys, fotavtryck och omvärldsanalyser.