Hållbara Restaurangers vision är att påverka restaurangbranschen att jobba mer hållbart. I fokus ligger fem områden: Mat, Miljö & Klimat, Reko, Kommunikation, Ekonomi. Det hela, naturligtvis, med gästen i centrum. Att äta på restaurang ska vara en trevlig upplevelse!

Ett nätverk

Hållbara Restauranger är ett nätverk som växer. Vi startade 2014 i Stockholm, tog projektet vidare till Göteborg och till hösten 2017 finnas vi även i Malmö och Umeå. Under utvecklingsfasen deltog Saltå Kvarn, Löfbergs Kafferosteriet, Diskteknik, Lantmännen Cerealia samt KRAV på leverantörssidan. De restauranger som då bidrog var Mässrestauranger, Zócalo, Högskolerestauranger AB och Arlanda Gymnasiet restaurangskola.

Hållbara Restauranger utgör inte en ny märkning eller en utmärkelse, utan det är början på en process. Det är ett medvetet erkännande av att branschen måste ta ansvar och en vilja att våga leda branschen framåt. I denna process ingår även gästen. Förstudien till projektet visade att det finns ett relativt stort gap mellan det restauranger gör och det gäster vill ha. Ett av många resultat från projekt hittills är en bättre kommunikation av hållbarhetsarbetet. Varje restaurang utför en nulägesanalys som redovisas öppet i Restaurangguiden.

Arbetssätt

Inom projektet har ett flertal olika workshops tagits fram och utvecklats inom områdena mat, miljö och människan, ekonomi och märkningar, samt kommunikation. Det har lett till att det nu finns en verktygslåda som ger restaurangerna praktisk hjälp för att på enkelt och lönsamt sätt ta steg mot ökad hållbarhet. ISO 26000 har använts som utgångspunkt för hela samarbetet samt som grund för en checklista som restaurangerna kan använda för att värdera hur långt man har kommit i sin resa mot hållbarhet. Här hittar du Hållbara Restaurangers verktygslåda.

Framtiden

Under 2017 har vi arbetat med att starta upp lokala nätverk i Malmö och Umeå och att få fler restauranger i Stockholm och Göteborg. Vi söker även partners i andra städer och regioner som Karlstad, Uppsala, Linköping, Örebro… överallt där det finns passionerade restauranger som vill samverka för en hållbar restaurangnäring! I varje stad startar en ny omgång en gång per år och det finns plats för runt tio restauranger i varje program. Vi erbjuder även slutna workshops för restauranggrupper eller koncerner.

Till den inledande fasen erhöll vi medel från WWFs Innovativ naturvård och Visita Sverige. Är detta rätt nätverk för din organisation söker vi ytterligare finansiering!

Följ oss gärna! Vi finns på Facebook: Hållbara Restauranger, Twitter: @SustRestaurants, & Instagram: @hallbararestauranger. Vår egna hemsida är: hållbararestauranger.se

Hållbarhetsdriven affärsutveckling

På U&We vill vi stötta våra kunder att göra goda affärer, både ur hållbarhets- och affärsperspektiv. I vår ambition med Hållbara Restauranger ser vi att detta är möjligt. Samarbete och nätverk är det nya svarta!