Hållbara Restaurangers vision är att påverka restaurangbranschen att jobba mer hållbart. I fokus ligger fem områden: Mat, Miljö & Klimat, Reko, Kommunikation, Ekonomi. Det hela, naturligtvis, med gästen i centrum. Att äta på restaurang ska vara en trevlig upplevelse!

Ett nätverk

Hållbara Restauranger är ett nätverk som växer. Vi startade 2014 i Stockholm, tog projektet vidare till Göteborg och under hösten 2017 etablerades vi oss även i Malmö och Umeå. Under utvecklingsfasen har bland annat Arla, Saltå Kvarn, Löfbergs Kafferosteriet, Diskteknik, Lantmännen Cerealia samt KRAV deltagit på leverantörssidan. De restauranger som då bidrog var Mässrestauranger, Zócalo, Högskolerestauranger AB och Arlanda Gymnasiet restaurangskola.

Hållbara Restauranger utgör inte en ny märkning eller en utmärkelse, utan det är början på en process. Det är ett medvetet erkännande av att branschen måste ta ansvar och en vilja att våga leda branschen framåt. I denna process ingår även gästen. Förstudien till projektet visade att det finns ett relativt stort gap mellan det restauranger gör och det gäster vill ha. Ett av många resultat från projekt hittills är en bättre kommunikation av hållbarhetsarbetet. Varje restaurang utför en nulägesanalys som redovisas öppet i Restaurangguiden.

Arbetssätt

Inom projektet har ett flertal olika workshops tagits fram och utvecklats inom områdena mat, miljö och människan, ekonomi och märkningar, samt kommunikation. Det har lett till att det nu finns en verktygslåda som ger restaurangerna praktisk hjälp för att på enkelt och lönsamt sätt ta steg mot ökad hållbarhet. ISO 26000 har använts som utgångspunkt för hela samarbetet samt som grund för en checklista som restaurangerna kan använda för att värdera hur långt man har kommit i sin resa mot hållbarhet. Här hittar du Hållbara Restaurangers verktygslåda.

Framtiden

Under pandemin har vi arbetat med att etablera oss digitalt och har erbjudit alla våra nätverksträffar och workshops via Teams eller Zoom. På så vis har vi gått från att ha flera lokala nätverk i Stockholm, Sigtuna och Göteborg till att bli ett nationellt nätverk för restauranger i hela Sverige. Under hösten 2021 fortsätter vi att vara kostnadsfria för att 2022 ta ut en medlemsavgift för medverkan i nätverket och kunna delta i workshops, erhålla praktikanter och coacher samt göra sin egen nulägesanalys.

Är du intresserad av nätverket? Hör av dig!

Följ oss gärna! Vi finns på Facebook: Hållbara Restauranger, Twitter: @SustRestaurants, & Instagram: @hallbararestauranger. Vår egna hemsida är: hållbararestauranger.se

Hållbarhetsdriven affärsutveckling

På U&We vill vi stötta våra kunder att göra goda affärer, både ur hållbarhets- och affärsperspektiv. I vår ambition med Nätverket Hållbara Restauranger ser vi att detta är möjligt. Samarbete och nätverk är det nya svarta!