Om oss Konsulter Adalberto Alencar

Kunder

Småa, C/O City, Santo Group, Fortaleza Stad

Bakgrund

Adalberto är associerad partner i U&We sedan många år. Han utgör tillsammans med Peter länken mellan Sverige och Brasilien där vi arbetar med såväl hållbarhet inom gastronomi och jordbruk, som hållbarhetsfrågor i städerna, Grönytefaktorn och stadsplanering. Adalberto ser möjligheter åt alla håll där Brasilien har behov av den kunskap och teknik som finns här i Sverige samtidigt som vi i Sverige kan ha glädje av deras metoder och kunskap. I flera decennier har Adalberto arbetat med jordbruk och hållbarhet, såväl i hans basregion nordöstra Brasilien, som i resterande delar av landet. Adalberto är pedagog i botten och har jobbat med att implementera hållbarhetsfrågor i praktiken och i affärer. Han ser samarbete över gränserna som en nyckel i vårt arbete både lokalt, regionalt och globalt. Samtidigt vill han se till helheten och ta med även demokratiska och ekonomiska frågor. För att sedan hitta kompromisser för de olika intressena. Att sedan få till stånd positiv förändring är en stark drivkraft.

Kontakta mig

Stora Nygatan 45
111 27 Stockholm

+46 (0)8 34 65 65

Språk