Östra Sala backe är Uppsalas flaggskepp inom hållbart byggande och ambitionerna kring både innovativa lösningar och nytänkande arkitektur är hög.Aktörerna väljs utifrån kriterier om både social och ekologisk hållbarhet. I markanvisningstävlingen för Östra Sala backe har U&We haft i uppdrag att för Småas räkning leverera Uppsalas omfattade krav gällande ekologisk och social hållbarhet. Nu är tävlingen avgjord och Småa var ett av de vinnande bidragen. Totalt fick kommunen in 49 tävlingsbidrag från 25 aktörer. Åtta aktörer blev vinnare.

Husen försörjs av lokalproducerad el och byggs som passivhus. Genom att etablera ängsmiljö på två tak och torrbacke med lundmiljö på gården skapas en rad ekosystemtjänster såsom reducerat buller, minskade problem vid skyfall, behagligare lokalt klimat, ökade rekreationsmöjligheter, odlingsmöjligheter, minskade luftföroreningar ökad biologisk mångfald. För social hållbarhet har en rad mötesplatser skapats som en naturlig del av vardagen som den gemensamma cykelverkstaden, hobbyrummets verktygspool, gemensamhetslokaler, gästlägenhet m.m.

Med detta projekt flyttar Småa fram sina positioner inom hållbarhetsområdet ytterligare.

Vill du veta mer?
Ta kontakt med Johan Solberg eller Peter Wrenfelt