År 2008 tog Beckers Industrial Coatings, en koncern som levererar industrifärger, det första steget att göra en analys av sitt klimatfotavtryck från fabriken i Märsta. I dag arbetar Beckers systematiskt med att analysera klimatutsläppen från sina tjugofyra produktionsenheter runt om i världen.

”Fördelarna för oss att studera vårt företags klimatpåverkan är att vi får en överblick över vilka som är de största källorna till vår påverkan, så att vi kan vidta effektiva åtgärder för att sätta mål och förbättra oss”, säger Ingela Nordin, hållbarhetschef, på Beckers.

“När vi fortsättningsvis ville utvidga arbetet till en klimatanalys för hela gruppen med fabriker över hela världen, valde vi att fortsätta samarbetet med U&We och då med det webbaserade verktyget Our Impacts”.

Our Impacts

Our Impacts är ett verktyg för små och stora organisationer som vill mäta sitt klimatfotavtryck och sätta ambitiösa klimatmål. Beckers har med hjälp av Our Impacts decentraliserat datainsamlingen till respektive enhet. Genom rapporten som sammanställer resultatet får Beckers en övergripande bild av koncernens klimatpåverkan, utsläppskällor och dessas inbördes storlek.

”Den största fördelen är att alla beräkningar sker i programmet, att beräkningsfaktorerna uppdateras kontinuerligt och att beräkningen baseras på GHG-standarden. Jag skulle absolut rekommendera verktyget till andra företag, särskilt till globala företag. Our Impacts ger en gemensam grund och gör det lätt att kunna jämföra olika länder och följa utvecklingen år från år”, säger Ingela Nordin.