Besöksnäringen är Sveriges nya basnäring. Utvecklingspotentialen är stor och hela näringen ser vikten av hållbar utveckling. Tillväxten är stor men så är även påverkan på miljö och omgivning. Under varumärket Royal Djurgården har ett 60-tal aktörer tagit initiativ för att samarbeta, inte minst kring hållbarhetsfrågor, genom sammanslutningen Kungliga Djurgårdens Intressenter (KDI)

Varje år kommer 15 miljoner besökare och antalet förväntas öka upp till 20 miljoner inom de närmaste åren. Det är 15-20 miljoner besökare som ska transporteras till, från och runt på Djurgården, som ska äta och köpa souvenirer och mycket annat. Museiverksamheten är omfattande och möjligheten till att medverka till ökad kunskap inom viktiga områden är stor.

Sedan 2017 har flera grundliga analyser kring Royal Djurgårdens hållbarhetsarbete och påverkan genomförts och ett omfattande utvecklingsarbete initierats.

Läs mer om Royal Djurgårdens hållbarhetsarbete

Miljödriven affärsutveckling – Grönsamma affärer

På U&We vill vi stödja våra kunder att göra goda affärer, både ur miljö- och affärsperspektiv. I vårt uppdrag för Royal Djurgården ser vi goda möjligheter att vara ett stöd för att åstadkomma just detta.