Företag och organisationers klimatarbete handlar ofta om att minska klimatfotavtrycket och att jobba mer hållbart. Det är en bra början – men långt ifrån tillräckligt. För att vi ska nå Parisavtalets klimatmål, att begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5 grader, måste fler verksamheter arbeta klimatpositivt. 

Vad innebär klimatpositiv?

Klimatpositiv innebär att utöver att minska sina utsläpp, även binda mer koldioxid än vad man släpper ut. Det kan antingen ske genom egna åtgärder, till exempel kolbindning i marken, eller genom klimatkompensation i certifierade projekt.

För att en vara, tjänst eller verksamhet ska kunna bli klimatpositiv måste man först uppfylla kriterierna för att bli klimatneutral enligt en standard (till exempel ISO 14021:2017 eller PAS 2060:2014) och därefter klimatkompensera för mer än det uppmätta klimatavtrycket.

Metodiken i fem steg

Vi erbjuder företag och organisationer stöd i processen mot klimatpositiva produkter, tjänster eller verksamheter. Kraven skiljer sig åt mellan produkttyper och branscher, men metodiken kan sammanfattas i fem steg:

  1. Analys i enlighet med vald standard eller specifikation för syftet, inklusive marginal för osäkerheter.
  2. Dokumentation av underlag, data och källor för transparens och spårbarhet.
  3. Tredjepartsgranskning (inte ett krav, men vi rekommenderar det för ökad trovärdighet).
  4. Åtgärdsprogram för att minska klimatpåverkan.
  5. Klimatkompensation av det uppmätta klimatfotavtrycket (inklusive marginal för osäkerheter) i certifierade projekt, med ett tillägg på minst 10 procent för att bli klimatpositiv.

Här kan du läsa om hur vår kund Max Burgers gick tillväga för att bli klimatpositiv från jord till bord.