Aktuellt Events Cirkulära affärsmo...

Har ni funderingar på om det är möjligt att nå en cirkulär affärsmodell, om vilka utmaningar och möjligheter som finns på vägen? Vi bjuder in till ett seminarium för att berätta hur ni kan komma igång eller komma vidare i arbetet.

Om alla länder hade samma årliga resursuttag som Sveriges så skulle vi behöva 4,2 planeter. De globala hållbarhetsmålen skall vara uppnådda till 2030. Vi måste tänka om och det snabbt. Cirkulär ekonomi har länge kopplats till insamling av avfall och återvinning av material, men vi måste börja mycket högre upp i produktens eller tjänstens värdekedja. Vi hoppas i detta seminarium lyfta blicken och titta på helheten utifrån cirkulära affärsmodeller. Vi tar upp utmaningar och möjligheter med att successivt byta affärsmodell. Vi tar även upp goda exempel och de etappsteg som gjort deras utveckling möjlig..

Vidare gör vi ett nedslag i den sociala hållbarheten och hur det kan kopplas samman med cirkulär ekonomi samt vilken roll samhället och politiken har för skapandet av cirkulära flöden.

Inrego kommer att presentera sin arbetsmodell för cirkulära affärer i IT-branschen. De berättar också om utmaningarna de stött på. Vilka argument krävs internt såväl som externt för att få alla att dra åt samma håll. Vilka är fördomarna som måste bemötas?

Från Inrego deltar Sebastian Holmström vars befattning är Circular Strategy Lead 

Vi som håller i seminariet är konsulter på U&We.

Johan Solberg – Civilekonom och hållbarhetskonsult med lång erfarenhet från klimatberäkningar och strategiska målsättningsprocesser. Hos U&We har Johan fokus på samhällsbyggnadssektorn och särskilt intresse bl a för cirkulära affärsmodeller och avfallshantering.

Katrin Dahlgren – Statsvetare och hållbarhetskonsult med lång erfarenhet av bl.a. forskningsbaserad uppföljning samt analyser av klimatpåverkan och andra hållbarhetsaspekter i ett brett spektrum av branscher; från livsmedelssektorn via färgproduktion till sjöfart. Hos U&We har Katrin fokus på komplexa analyser samt kvalitetssäkring av metoder.

Henrik Zetterblom – Studerar till civilingenjör inom energi och miljö management med fokus på systemverktyg för hållbar utveckling. Hos U&We har Henrik en roll som praktikant i samband med sina studier.

Info

DATUM 24 mars
TID 08:30 - 09:45
PLATS Digitalt seminarium
PRIS Kostnadsfritt