Aktuellt Events Planeten och jorden...

Räcker jorden till för att föda 10 miljarder människor?

Dagens Planetsalong förlägger vi på Rosendals Trädgård där vi besöker initiativet 2000 kvadratmeter där man tagit sig an utmaningen att leva innanför planetens gränser som samtidigt kan leda till fantastisk, god och hälsosam mat, smartare innovation och bättre affärslösningar och modeller.

Inledare är en person som är verksam inom initiativet och vi kommer få en visning av de 2000 kvm som står till vårt förfogande för vår egen matförsörjning. Därefter startar samtal runt borden och avslutningsvis fångar vi upp en sammanfattning från alla grupper och återkoppling från vår inledare. Salongen hålls ihop av en salongsmadam från U&We

Välkommen till denna kvällssalong i dialog- och AW-form!

Program 17-21

Vi får prova på lättare rätter från det som odlas på 2000 kvm under kvällen – allt till självkostnadspris. Anmälan sker senast den 15 april till hej@uandwe.se. Varmt välkomna till en av Stockholms oaser – Rosendals Trädgård.

2000 kvm – Rättvist, klimatsmart, cirkulärt och gott!

Om all jordens odlingsbara yta skulle delas rättvist mellan jordens befolkning skulle var och en av oss ha 2000 kvm per år till vårt förfogande för vår egen matförsörjning. Vi svenskar behöver idag i genomsnitt 4000 kvm per person och år. Det är vare sig hållbart, rättvist eller nödvändigt.

 

Planetsalong – en mötesplats för tanke och handling

Salongen är ett öppet forum där människor möts för att diskutera och dela med sig av kunskap om planetfrågor. Verksam­heten etablerades i mars 2007 som en Klimatsalong och blev under en period ett naturligt forum för en levande debatt om klimat, miljö, hållbarhet med fokus på planetens gränsvärden. Nu upplever vi att det är dags för en nystart!

Det här är en Planetsalong

Planetsalongen är en mötesplats, där människor från alla samhällsområden – näringsliv, myndigheter, ideella organisationer – kan träffas och diskutera planetfrågor och utforska begreppet planetnytta. Behovet att lyfta och ventilera frågorna är stort, och det finns inte många arenor där man kan dela erfarenheter och kunskaper i dessa frågor.

Många människor bryr sig och vill hjälpa till för att påverka utveckling och inriktning så att det blir en förändring. Salongen är en arena där diskussionen och nya idéer till positiv förändring möts – där engagemang, erfarenheter och visioner får komma till tals.

Info

DATUM 25 april
TID 17-22
PLATS Rosendals trädgård

Anmäl dig till eventet

  • (publiceras inte)