Integritetspolicy

Integritetspolicy för U&We och Zeromission

Den privata integriteten är viktig för oss på U&We och ZeroMission. För att kunna driva vår verksamhet behöver vi hantera en del personuppgifter – vissa på kort sikt och andra på längre sikt. För att du ska kunna känna dig trygg när du är i kontakt med oss, anmäler dig för att få vårt nyhetsbrev eller när du deltar på våra seminarier lämnar vi här information om hur vi hanterar dina och andras uppgifter.

I den här integritetspolicyn hittar du övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter enligt gällande lagstiftning och särskilt med hänvisning till Dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation, som trädde i kraft den 25 maj 2018. I enlighet med Dataskyddsförordningen har U&We och ZeroMission utformat system och rutiner för hur uppgifter hanteras, lagras skyddas och rensas. En viktig del är att vi inte sparar några personuppgifter i större utsträckning än vad som krävs. Med andra ord, vi sparar inga uppgifter som vi inte behöver för den pågående verksamheten och som du inte gett samtycke till. Vi delar aldrig personuppgifter med tredje part utan ditt godkännande om inte vi är skyldiga enligt lag eller domslut att göra detta. Dataskyddsförordningen finns till för din säkerhet, du har rätt att när som helst be oss redovisa och/eller radera alla uppgifter vi sparat om dig.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Det kan exempelvis vara namn, adress, en bild, en ljudupptagning, telefonnummer eller e-post. Informationen behöver alltså inte innehålla ett namn för att det ska vara en personuppgift.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

 • Namn
 • E-postadresser
 • Telefonnummer
 • Anställningsavtal (för våra egna anställda)
 • Yrke (exempelvis “hållbarhetschef på XX)
 • Filmklipp & bilder
 • Bank-/kortuppgifter (till anställda)
 • Cookies

För att kunna utföra vårt uppdrag hanterar vi dessa uppgifter:

 1. Kunder: Namn, Email, Telefonnummer, Fakturaadress, Titel
 2. Seminarier och eventbesökare: Namn, Email, Titel/organisation, Telefonnummer, Bilder-och filmer från sammankomst.
 3. För att visa upp vårt arbete och kommunicera: Bilder, Namn och Film
 4. Känsliga uppgifter: ZeroMission besöker emellanåt klimatkompensationsprojekt i länder som ligger utanför Europa och därför inte omfattas av GDPR. Därifrån tar ZeroMission genom samtycke med sig både bilder och berättelser hem för att kunna berätta om klimatkompensation. I dessa kan etniskt ursprung framgå, men ZeroMission sparar inga känsliga uppgifter kring politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse.

  Vad händer med mina uppgifter när jag anmäler mig till U&We:s eller ZeroMissions seminarier och event?

Dina uppgifter sparas internt hos oss så länge vi behöver dem för den aktuella tillställningen. Detta för att vi ska kunna skicka information och uppdateringar t.ex om mat, tider eller för att kunna ta betalt om detta erfordras. Därefter ställer vi frågan om du önskar mer information från oss t.ex genom nyhetsbrev eller inbjudan till fler evenemang, om du samtycker behåller vi dina kontaktuppgifter.  Alla övriga uppgifter som inte är relevanta raderas inom ett år.

Behandling av personuppgifter vid anmälan till nyhetsbrev.

När du anmäler dig för att få nyhetsbrev sparar vi din e-postadress och ditt namn. Vi sparar dessa uppgifter för att kunna skicka nyheter, information och uppdateringar om U&We och ZeroMission. Din e-postadress och ditt namn sparas endast under den tid du är prenumerant på nyhetsbrevet. Du kan när som helst avsluta dina prenumerationer genom att klicka på länken som medföljer längst ner i varje nyhetsbrev. Så fort du avslutat prenumerationen raderas dina uppgifter.

Behandling av personuppgifter för dig som är kund.

När du blir kund hos U&We eller ZeroMission sparar vi dina kontaktuppgifter för att kunna utföra det vi avtalat och för att hålla dig uppdaterad. Vi hanterar även faktureringsadress. Om du av någon anledning slutar att vara kund hos oss, tar vi bort dina kontaktuppgifter senast ett år efter att vår kundrelation upphört.

För kunder som använder verktyget Our Impacts, som utvecklas av vår partner Ecometrica, sparas namn och emailadresser på de personer som är registrerade som behöriga användare. Om samarbetet upphör, avslutas redovisningen och all dokumentation skickas över till dig som kund. Ecometrica sparar uppgifterna ett år efter avslutad kundrelation varefter de raderas.

Om du vill sluta få information från oss, att vi ska ta bort en bild eller har andra funderingar eller frågor om denna integritetspolicy är du varmt välkommen att kontakta oss här:

hej@uandwe.se

mars 18, 2020