Blogg Att arbeta med natur...

De senaste 50 åren har mänskligheten påverkat ekosystemen allt snabbare och mer omfattande än i någon annan period i mänsklig historia. Resultatet har blivit ökat och irreversibel förlust av biologisk mångfald, där mer än 75% av jordens yta och 95% av haven har påverkats av mänsklig aktivitet.

Inom finansvärlden har det sedan länge varit välkänt att det finns olika typer av kapital – kulturellt, socialt och ekonomiskt. Detta har uteslutit den viktigaste byggstenen ifrån det ekonomiska räknesystemet – naturen. Men sedan ett tag tillbaka har termen naturkapital introducerats. Naturkapital beskrivs av Natural Capital Protokoll som ”beståndet av förnybara och icke-förnybara naturresurser (t.ex. växter, djur, luft, vatten, jordar, mineraler) som kombineras för att ge ett flöde av fördelar för människor”. Termen tar med andra ord hänsyn till de naturresurserna som tillhandahåller ekosystemtjänster.

Naturkapital är viktigt att ha med när man studerar de risker och möjligheter som olika verksamheter har kopplat till naturen. Ett företags verksamheter och aktiviteter kan ha olika effekter på naturen, och i många fall kan även företaget vara beroende av dessa. Genom att undersöka verksamhetens naturrelaterade risker och möjligheter kan man identifiera huruvida affärsmodeller och värdekedjor hotas av ohållbar påverkan på ekosystemet. En sådan undersökning kan även ge inblick i affärsmöjligheter som företaget inte varit medveten om.

De senaste studierna visar att, i ett business as usual-scenario kommer den fortsatta försämringen av ekosystemtjänster att representera en årlig förlust av BNP på minst 479 miljarder USD per år. Organisationen World Economic Forum berättar i sin rapport Global Risks Report 2020 att förstöring av biologisk mångfald och kollaps av ekosystem anses vara bland de fem största globala riskerna för samhället under de kommande tio åren. FN:s miljöprograms Finansinitiativ (UNEP FI) och Natural Capital Finance Alliance konstaterar därför att alla verksamheter är utsatta för risker kopplade till förlust av biologisk mångfald.

Kopplingen mellan ekosystemtjänster och verksamhets- och finansrisker. (Källa: UN Environment Programme, UNEP Finance Initiative and Global Canopy 2020. Beyond ‘Business as Usual’: Biodiversity targets and finance. Managing biodiversity risks across business sectors)

Att rapportera och systematiskt arbeta med att identifiera, värdera, bedöma och förbereda sig för att hantera verksamhetens naturrelaterade risker och möjligheter är idag inte en allt för främmande tanke. U&We har därför arbetat med att kartlägga de verktygen och ramverk som finns att tillgå för att systematiskt arbeta med att hjälpa våra kunder att integrera naturrelaterade risker och möjligheter i sitt arbete, och vi ser fram emot att ta oss att komma igång med det i samverkan med våra kunder!

 

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.