Blogg En praktikantblogg: ...

 

Hej allihop! Mitt namn är Jessica, och jag är en av U&We:s praktikanter den här terminen.

Från skolbänken till U&We

I januari tog jag examen i miljövetenskap från Södertörns högskola. Vägen till hit började när jag under sista terminen av kandidatprogrammet hittade en annons om att U&We sökte en praktikant med fokus på biologisk mångfald och ekosystemtjänster. För mig var det en självklarhet att jag skulle söka praktikplatsen, eftersom samtidigt som jag såg annonsen skrev jag examensarbete om just ekosystemtjänster. Även om praktik inte ingick inom ramen för min utbildning sökte jag till en fristående kurs där möjlighet gavs att praktisera på valfri plats.

Jag valde U&We eftersom jag såg det som en fantastisk möjlighet att vara med i organisationens resa mot att stärka arbetet med ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Under praktikens gång har jag även fått göra saker som haft koppling till det jag studerat, samt även fått utmana mig i frågor som varit nya för mig. 

Eget projekt

Under den här praktiktiden är mitt fokus att sammanställa en verkslåda för arbete med ekosystemtjänster. Syftet är att samla de databaserna, verktygen och ramverken som kan möjliggöra många olika typer av företag att integrera frågan om hälsosamma ekosystem och biologisk mångfald i sin verksamhet. Detta innebär att mina dagar fylls mestadels med research om kunskapsläget för hur organisationer kan mäta och värdera sitt ekologiska avtryck.

Vid sidan av mitt egna projekt är jag även delaktig i ett projekt som syftar till att göra nationalstadsparken ännu mer pollinerarvänlig! Detta genom att anlägga sandbäddar, sätta ut platser med död ved och plantera nektar- och pollenrik vegetation. 

Under praktiktiden har jag hittills fått upp ögonen för att U&We är en organisation som drivs av att hitta lösningar för riktiga problem, och att innovation är en viktig del av verksamheten!

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.