Blogg Håller vi?...

Caminos Framtidsdag 2017

håller vi 2
Tisdagen den 7 mars besökte jag Camino magasins framtidsdag ute på Skeppsholmen. Temat för dagen var Håller vi?  Och med det menat: håller jorden, våra resurser och vi människor? Är världen på väg åt rätt håll? Och vem ska vi tro på? Det är stora frågor att besvara på en dag, men med en gedigen agenda så fanns det möjlighet att få en inblick i huruvida vi håller.

Dagen kan sammanfattas med två saker: politik och internet.

Det talades om Trump, klimatpolitik, filterbubblor, Sveriges strategi för hållbar konsumtion och näthat. I slutet kom även en sväng av compassion.

Mats Karlsson, direktör för Utrikespolitiska Institutet inledde dagen med att ur en historisk kontext sätta Trump-eran i relation till tidigare händelser och samhällsutveckling. Han lyfte fram tre händelser av ovisshet, som markerar olika nya tider i modern historia:

Vad hände efter andra världskriget? Jo! Då kom det ordning i form av de grundläggande institutionerna (EU, FN), som har blivit ett ramverk för vårt samhälle som det ser ut idag och har skapat en grundläggande struktur. Men, det var generellt sett inte en bra tid.

Vad hände efter 1989 när Berlinmuren föll? Då kom det nya möjligheter med ett mer öppet Europa och en stor framtidstro ur ett västerländskt perspektiv.

Men, vad händer efter Trump?
En sån utmaning som Trump utgör i den transatlantiska ordningen är större än vad vi hade kunnat tro. Det Mats Karlsson lyfte fram som viktigt i tiden vi lever i nu är att ha en referens till historien och minnas de institutioner som generationer före oss har byggt upp och det som vi har att tacka för idag. Civilsamhället har historiskt sett varit drivande i den positiva utvecklingen och något vi bör värna om idag. Det som är viktigt att hålla kvar vid är journalisters frihet, det fria ordet och att kolla fakta. En risk idag är att vi bara lyssnar i våra egna rum. Att höra andra är otroligt viktigt för institutioner för att få kunskapsbas till att fatta rätt beslut. Utan kunskaps- och åsiktsutbytet finns inte den tvärsamhälleliga kunskapsbasen.

En risk som lyftes fram relaterat till detta var fenomenet filterbubblan. Att människor har umgåtts och utbytt åsikter med likasinnade är absolut ingen ny företeelse, det är en identitetsskapande process som är lika gammal som de första samhällsstrukturerna. Men det som är nytt i vår tid är just den teknikbaserade informationsmatningen som sker på digitala plattformar och som styr oss till en viss typ av informationsflöde. Det som är risken med detta beteende är att det finns val för människor som är oroliga att bara läsa det de vill och därmed sluta sig i sin värld. Det blir lättare att få medhåll för sina åsikter och rädslor. Kommer inskränktheten att bli vanligare?

En som lyfte fram en intressant aspekt av Trump var Mattias Goldmann, VD  på Fores som talade på ämnet Trump är klimatets räddning. Det var inte någon hyllning till Trump och inte heller är Mattias någon Trump-anhängare utan hans tes hade en mycket mer intressant twist än så. Sedan Trump installerades som president har inte direkt miljö-/hållbarhetsengagerade världen runt känt sig särskilt hoppfulla. Med en reglerad invandring, mer pengar till militären och  mindre till miljö- och klimatarbetet känns det inte direkt som att han är någon räddning. Men! Det som är intressant är vad andra ledare har svarat med. Vissa har ökade miljöåtaganden, ökade bistånd eller en mer generös invandringspolitik. Kan det vara så att en gemensam fiende enar? Mattias Goldmann ansåg just det, att vi behöver en gemensam yttre fiende för att enas och att agera starkt. Kanske det ligger något i det, framtiden får utröna huruvida det kan stämma.

Huruvida vi håller eller inte tycker jag inte att vi kunde besvara efter dagens slut. Det jag snarare tar med mig från dagen är inspiration gällande vad vi måste värna för att kunna hålla.

 

  • Kunskaps- och åsiktsutbyte
    Relevansen av det tvärvetenskapliga mötet och åsiktsutbyte är hög för att kunna möta de miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningarna som vi står inför. Att matas med sina egna åsikter berikar varken dig eller samhället i stort. Individer i samhället kommer att tycka olika, så kommer det att vara. Därför är det viktigt att ta dessa åsikter och och olika kunskapserfarenheter på största allvar och försöka förstå kontexten som de har bildats i och den kringliggande logiken. Påstående som uttrycks är bara toppen av ett isberg av ett system av inneboende idéer hos människan.

 

  • Kulturellt utbyte
    Vi har inte längre en gemensam bild av världen, utan en algoritmstyrd filterbubbla som förenklar omvärlden. Det är lätt att applicera en stereotyp i enlighet med den information som du har tillgänglig på dina digitala plattformar. Men att människor möts över kulturella, religiösa och politiska gränser är nu ännu viktigare och får ökad kulturell förståelse och minska rädslan för det okända.

 

  • Självkännedom
    Ta ansvar för din egen filterbubbla och försök att ha ett utifrånperspektiv på dig själv och den information du möts av. Att ha distans till sig själv kan vara himla nyttigt och det blir roligare om man inte tar sig själv på så himla stort allvar hela tiden. Lite roligare, lite bättre.

Utifrån detta tror jag att vi har förutsättningar att skapa det civilsamhälle som kan svara för de miljömässiga, sociala och ekonomiska behoven som uppstår.  

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.