Blogg Hälsa är hållbarh...

Dagens gästbloggare är Lisa Wiklund, Innerwell. Hon är diplomerad psykosyntesterapeut och coach utbildad vid PsykosyntesAkademin i Stockholm och arbetar även som HR-konsult.

Hälsa är hållbarhet

Jag läser Malena Ernmans bok Scener ur hjärtat – om utbrända människor på en utbränd planet. Bara titeln säger något om vilken utmaning, och potential – vi står inför.  Vi har skapat en livsstil och ett arbetsliv byggt på ständig tillväxt, kvartalsbokslutshets och ständiga förbättringar, och varken planeten eller vi håller längre.  Vi blir långtidssjukskrivna, och våra arbetsgivare försöker febrilt krama ur ännu mer ur de som är kvar i produktivitet. Vi försöker febrilt få ihop livspusslet, men fler och fler känner meningslöshet och uppgivenhet, väljer att hoppa av ekorrhjulet och ställa sig utanför. Våra barn uppvisar redan idag påverkan från den stressmiljö de växer upp i både i och utanför skolan. Systemet håller på att implodera, och vi är i färd med att hugga av den gren vi sitter på.

Ohälsan en kännbar utmaning på våra arbetsplatser

För oss som jobbar med HR är ohälsan i samhället en kännbar utmaning på våra arbetsplatser, där vi och ledare har till uppgift att rehabilitera allt fler sjukskrivna medarbetare tillbaka i arbete, enligt den nya rehabiliteringslagstiftningen. Tillbaka till ett ohållbart och ohälsosamt system. Vad skulle hända om vi stannade upp och talade om systemfelet  – att vi skapar organisationer som bränner ut människor.  Att försöka bli mindre dålig på ohälsa räcker inte. Ska inte målet för vårt rehabiliteringsarbete vara hälsa snarare än at komma tillbaka till det som brände ut oss från början? Ett hållbart liv  och ett hållbart företagande där alla klarar sig  förbi kvartalsrapporten innebär samma sak: balans mellan görande och varande, tid för reflektion och återhämtning ger energi och en chans att uppleva mening, bli inspirerad, känna kreativitet och gemenskap. Allt det som vi vet bidrar till ett bra resultat och hållbarhet i längden.

Vad är det egentligen våra HR nyckeltal mäter? Våra medarbetarundersökningar bygger på engagerade medarbetare – som ska ger bättre avkastning. Engagemang bygger på energi och tydliga mål.   Så vad skapar energi? Vad med upplevelse av meningsfullhet, sammanhang, att vara en del av något större, påverkansmöjligheter och grundläggande värderingar? 

Den ständiga kvartalshetsen bidrar till ohälsa.  Det vet vi. Hur stressade blir vi då av att veta att vi arbeta för ett företag som bidrar till en negativ klimatpåverkan, vilket skadar oss själva?

Hur kan HR vara med i omställningen till en hållbar arbetsplats?

Frågan vi behöver ställa oss är – hur kan HR bidra till att skapa en ny plats där företagande faktiskt blir hållbart ur ett mänskligt perspektiv – som bidrar till att människor får komma till uttryck och bidra, med lika värde, utvecklas, kunna påverka sin egen och planetens situation och därmed känna djup mening i sin dagliga gärning?  Få tid för både görande och varande och framförallt känna gemenskap, så att vi håller och kan fortsätta bidra.

Kan vi bidra till en omställning i företag till en värdegrund och målbild som handlar om klimatpositivt företagande? Därför att det kanske till och med kan vara det som ger den positiva energi, meningsfullhet och det större sammanhang vi behöver för att känna engagemang och i längden hålla?

Och i så fall – hur kan vi inom HR spela en avgörande roll i den omställningen?

Resan börjar med oss själva

Det är en resa som börjar inifrån oss själva. Som handlar om ett djupare existensberättigande för HR – om värdegrund, meningsskapande, ansvar, påverkan och hopp.

Precis som det gör för den medarbetare vi rehabiliterar tillbaka från en sjukskrivning. Om vi inte går till djupet av vad det innebär att vara jag och hittar mitt eget värde, min egen väg och mitt eget varande kommer jag att trilla dit igen. Det handlar om att livet är en helhet, att sätta gränser, hitta min mening i det jag gör. Lära känna mig själv. Vi har alla ett behov av mening och att se vår del av helheten. Vi påverkas av hela livet, allt hänger ihop. Vi som verkar inom HR behöver vara förebilder för att låta det inkludera det större system vi faktiskt ingår i – att vi och det företaget vi arbetar för är en del av en helhet som inkluderar den planet vi lever på? Skapa samtal om de viktiga frågorna. Ett samtal i ledningen som kan skapa delaktighet i hela organisationen – Varför är vi här, vad är vårt samhällsbidrag, vilken nytta gör vi? Bidrar vi till att stärka ett ohållbart ekonomiskt system som inte längre fungerar? Vill vi göra något annat?

Begränsa inte begreppet hälsa till att minska sjukskrivningar och erbjuda friskvård, mindfulness och träning på lunchen. Låt begreppet hälsa omfatta hela medarbetaren, och låt det inte heller stanna vid livspusselsbalans. Vi sitter i ett skepp som sjunker mycket snabbare än så, och vi är alla medpassagerare. Vi påverkas av det som sker. Sjukskrivningar på grund av klimatångest är en realitet vi har framför oss, och ändå har inte effekterna av temperaturhöjningarna börjat drabba oss ännu. Låt hälsa växa till att handla om hållbara system för hela planeten, som vi är en del av. Först då skapar vi hälsosamma organisationer på riktigt. Låt klimatpositivitet bli hoppet som skapar den hållbara organisation vi pratar om men inte riktigt ser framför oss.  Istället för att satsa på varumärkeshöjande miljöprofilering samtidigt som allt fler medarbetare bränner ut sig, låt hållbara medarbetare vara med och skapa planetnytta i en hållbar organisation.

Hållbarhet kan inte vara antingen inre eller yttre relationer, det måste vara både och. 

//
Lisa Wiklund, Diplomerad Psykosyntesterapeut, diplomerad coach och HR konsult

Här hittar du tidigare gästbloggar skrivna av Lisa:

Digitala möten i klimatpåverkans spår och Om vi flyr från världens tillstånd, flyr vi från oss själva.

KOMMENTERA

3 Replies

 1. Väldigt bra inlägg. Så viktigt att lyfta frågan om företagens ansvar. Vad ansvar betyder. Hur välkomnar man medarbetare som rehabiliterats? Tillbaka till ny utmattning? Eller omställning och långsiktig uthållighet? Sedan 2005 arbetar jag med rehab av den friska ansvarstagande människan. Har träffat, personligen, flera tusen mycket kompetenta personer. Som tog för mycket ansvar, levererade mot deadlines, orkade för mycket. De förstod inte att priset de betalade var med den egna hälsan och en livslång fatigue. Med konsekvens att inte orka med livet utanför arbetet heller. Långt gången obalans i våra samhällssystem. Där symptomet blir psykisk ohälsa hos individen. Men om vi bara behandlar symptomen kommer ohälsan att eskalera. Lisas inlägg är ett viktigt upprop. Tack.

  1. Tack för din kommentar Carolina! Jag skickar den vidare till Lisa, så kommer säkert ett svar från henne.

  2. Tack Carolina! Precis som du ser jag systemfelen som orsaken, individens reaktion är sund på en osund ohållbar miljö. Och systemfelen måste adresseras på djupet.
   Hälsar
   Lisa

Your comment has been successfully submited.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.