Blogg Vårsvepet över cir...

Rapportfloden brukar vi prata om när kvartalsrapporterna står som spön i backen vilka de gjorde för någon vecka sedan. Rapporter av en annan dignitet har också ankommit, väl så intressanta. I denna bloggpost så bjuder vi på ett vårsvep och en liten guidning där vi återfinner nyheter inom cirkulär ekonomi, en rapport om hur svensk industri klarar klimatmålen samt en inblick hur ny teknik kan fungera som en möjliggöra för en bättre arbetsmiljö. Läs  även om utvecklingen för Science Based Targets.

Cirkulära affärsmodeller fokusområden: Under en tid har det diskuterats varför Sverige släpar efter jämfört med andra länder med arbetet för cirkulära affärsmodeller. Nu har en delegation kommit på plats och de har identifierat tre fokusområden för deras fortsatta arbete; plast, offentlig upphandling och design för cirkularitet. 22 mars

Läs mer Fokus på tre områden i vägval för cirkulär ekonomi

Marknad saknas för återvunnit material: Återvinningsindustrierna har tagit fram en ny branschrapport (16 april) från som lyfter trender inom cirkulär ekonomi och återvinningsbranschen. En huvudutmaning är att det finns för få köpare av återvunnit material. ” I Sverige har vi nationella mål för insamling och återvinning, men inga mål som har med efterfrågan på det återvunna materialet att göra”

Läs mer Trender inom cirkulär ekonomi – en branschrapport från återvinningsindustrierna

Nuläget för den nordiska marknaden för cirkulär ekonomi: ”Den nordiska marknaden för cirkulär ekonomi 2019”är en rapport från SB Insight som innehåller en komplett kartläggning av mognaden för cirkulär beteende och affärsmodeller i Norden. Sverige är inte bäst i klassen.

Läs mer The Nordic Market for Circular Economy 2019

Science Based Targets: I föregående vecka så annonserades nya åtaganden inom ramverket för Science Based Targets klimatområden på en internationell nivå. Yum foods som innefattar KFC och Taco Bell ansluter sig till bl a McDonalds att åta sig att används SBT´s för att minska sina emissioner av koldioxid. 26 april

Läs mer Good business 5 examples every friday

Ny teknik en möjliggörare för social hållbarhet: Enligt en undersökning från investmentbanken Morgan Stanley kommer efterfrågan på kobolt ha vuxit sig åtta gånger så stor till år 2025. Framför allt beror det på fordonsbranschen och tillverkare av hemelektronik. Konkurrensen om grundmaterial blir allt hårdare. Läs mer om hur ny blockkedjeteknik kan hur ursprunget kan spåras. Ford och Volkswagen ingår nu i ett nätverk där man spårar grundämnets ursprung med blockkedjeteknik. 26 april

Läs mer Tillverkarna spårar elbilarnas kobolt med blockkedjeteknik

Nuläge och utmaningar för Sveriges industri gällande klimatmål: Sverige har som mål att bli klimatneutralt 2045. IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin) har tagit fram en rapport  Så klarar svensk industri klimatmålen som syftar till att bidra med ett helhetsperspektiv i för beslutsförfattare. Rapporten går igenom Sveriges industribranscher beskriver ett nuläge ur ett miljö/hållbarhetsperspektiv och anger fokusområden och förslag till åtgärder där vi måste bli bättre.

Läs mer Så klarar svensk industri klimatmålen

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.