Blogg Att undergräva...

Ett stort antal forskare har ställt samman en rapport om den artdöd som pågår på jorden. Man har kallat det den sjätte massut-rotningen. Senast en sådan händelse inträffade var för 60 milj år sedan. Det försvinner nu 200 arter om dagen och totalt – om inget görs snabbt – kan vi kanske förlora 1 milj av de 8 milj arter man hittills upptäckt. I rapporten framhålls hur viktiga pollinerarna är, eftersom de är en förutsättning för att vi ska kunna föda jordens befolkning.  Forskarna säger att denna artdöd är lika allvarligt som klimatkrisen.

Ordet undergräva har aldrig fått en sådan mening som idag. Vi undergräver själva fundamentet för vår tillvaro på jorden. Och det sker utan förståelse för det vi ställer till med. Vi tar ekosystemtjänsterna för givna. Landavändningen är den främsta orsaken till artdöden. Skogar huggs ner för att odla foder till nötkreatur eller för att gå till industrin.

Här ser vi hur denna artkatastof och klimatkrisen hänger ihop. Träd som skulle kunna dra ner koldioxid ur atmosfären tas bort. Samtidigt försvinner den rika mångfalden av arter och ekosystem, speciellt i regnskogarna där hela tiden nya arter aldrig kommer att bli upptäckta.

Klimatkrisen och artutrotningen hänger också ihop via den länk heter köttkonsumtion. Det är ett dåligt utbyte att ta bort regnskog för att odla soja.

Det är dags att ge tillbaka, regenerera och inte bara ta. Det kommer att innebära stora politiska omtag med beskattning, ersättning för att avstå avverkning och internationella överenskommelser. Men positivt är att när man inriktar sig på artutrotning så hjälper det klimatet och tvärtom.

Hur kan jag själv underlätta att livet på jorden förs vidare? Svaret är så enkelt:

Alla kan öka den biologiska mångfalden och underlätta för djur och växter. Men det innebär några rejäla mentala omtänk: Ogräs är inte fult. Insekter är inte ett problem. Om något i naturen är fult och onaturligt, så är det kortklippta gräsmattor. Ha växter som pollinerarna dras till. Kolla i växtbutikerna vilka blommor som får besök. Att grannarna har synpunkter på att tomten ser stökig ut beror på att de ännu inte förstått. Slå inte ihjäl getingar, släpp ut dem. Om det är något vi behöver är att förstå sammanhang, se hur den ekologiska väven hänger samman. Att getingar, myggor och flugor är mat åt fåglarna.

Har du ingen trädgård? Men på balkonger och i fönsterlådor kan man odla. Om du inte har det heller kan du ha en fröpåse i fickan och släppa ut lite frön här och där när du är ute och går. 

Pollinering är en tjänst vi inte kan vara utan, eftersom naturen inte har något alternativ att erbjuda. Samspelet mellan växter och insekter har utvecklats och förfinats genom årmiljonerna. Visste du att det finns blommor som känner av vibrationerna från de insekter som kommer på besök. Blommorna släpper bara ifrån sig pollen till rätt sorts insekter: de som kan föra växtens liv vidare. Växter och insekter samspelar. Tas den ena bort drabbas den andra.

Kanske det också är dags att sluta med köttätandet? Det är en fråga som i perspektivet av artdöd och klimatkatastrof det inte går att komma undan. Kalla det köttskam eller vad som helst, men där kan var och en göra något.

Ett annat omtänk är att inse att vi också är natur. Det är inte något där utanför. Vi ingår. Är natur. Vi har utvecklats från olika grenar under evolutionens gång för att vara den framgångsrika art vi är. Men just nu är undergräver vi fundamentet för hela vår civilisation. Det är inget problem för jorden och livet på jorden. Det fortsätter även utan oss.

I projektet Bin i Stan vill U&We öka biologisk mångfald och antal pollinerande arter i den urbana miljön. Det finns ett stort nyvaknat intresse för pollinernas situation. Nu gäller det att det också konkretiseras som strategier, så att markskötsel sker med ett pollinerarperspektiv.

Vi har tagit fram en enkel handledning i sju steg som var och en kan börja följa.

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.