Från energieffektivisering på 1950-talet till hållbarhetskommunikation på 2020-talet. På Leksands Knäckebröd har hållbarhetsarbetet utvecklats under lång tid.

År 1997 miljöcertifierades Leksands Knäckebröd enligt ISO 14001, ett miljöledningssystem som ger organisationer systematik i arbetet med att minska sin miljöpåverkan. Leksands Knäckebröd var bara det tionde livsmedelsföretaget i Sverige att få certifieringen, vilket ger en bild av företagets långa tradition av hållbarhet och fokus på ständiga förbättringar. Redan på 1950-talet började man ta vara på spillvärmen från ugnarna och 2013 blev bageriet helt fossilfritt.

När U&We:s och Leksands Knäckebröds vägar korsades stod knäckebrödstillverkaren inför en ny utmaning:

– Vi hade kommit så långt i vårt hållbarhetsarbete att vi inte längre visste var våra utmaningar låg, samtidigt som det var ett bra läge för oss att undersöka möjligheten att klimatberäkna både våra produkter och vår egen verksamhet, säger Annika Sund, marknadschef.

Annika Sund Leksands Knäckebröd

Grepp om hela värdekedjan med produktberäkning

Det hade börjat dyka upp enstaka exempel på produktförpackningar där tillverkaren redovisade en klimatpåverkanssiffra. Leksands knäckebröd såg det som en viktig form av hållbarhetskommunikation och var tidigt ute med att undersöka möjligheterna.

Tillsammans med U&We började Leksands knäckebröd samla in interna data och information från leverantörer. Detta kombinerades med mer generiska data och emissionsfaktorer från livscykelanalyser, databaser, vetenskapliga artiklar och publicerade studier för att kunna göra en analys som tog ett grepp om hela kedjan från åkermylla till butikshylla. Till och med konsumentsvinn inkluderades.

Leksands Knäckebröd har en lång tradition av att använda sig av lokala leverantörer, och de dialogerna var en stor hjälp i arbetet.

– Att ha lokala leverantörer i så lång utsträckning som det går har underlättat analysarbetet mycket. Papper och kartong tillverkas i Mellansverige och etiketterna lite längre söderut. Vår största råvara som är svensk råg har oftast rest som mest 34 mil. Här jobbar vi nära bönderna för att ha en bra dialog kring miljöpåverkan, säger Annika.

År 2021 presenterades resultatet i form av ett grönt löv på knäckebrödsförpackningarna där klimatpåverkan redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e) per paket.

Leksands Knäckebröds normalgräddade knäckebröd med det gröna lövet som visar paketets klimatpåverkan.

Transparens med klimatbokslut och hållbarhetsrapport

Parallellt med produktberäkningarna har ett klimatbokslut tagits fram för varje år sedan 2019. Här analyseras verksamhetens egna utsläpp från aktiviteter som leveranser till och från bageriet, elkonsumtion, avfall och tjänsteresor. Resultatet används som underlag för framtida förbättringar och kommuniceras bland annat i Leksands Knäckebröds hållbarhetsrapporter. Den första rapporten togs fram för verksamhetsåret 2021.

– Vi har en rak och bra dialog med U&We där vi får ett bollplank som jag uppskattar och som gör att jag kan känna mig lugn kring att arbetet blir bra gjort. Hållbarhetsarbetet kan ibland vara en djungel och att ha någon att diskutera med och få senaste nytt från gällande sådant som standarder och regelverk är väldigt värdefullt, säger Annika.

 

Om Leksands Knäckebröd

Sedan 1817 har familjen Joon bakat knäckebröd i Häradsbygden i Dalarna och man bakar fortfarande efter samma hemliga familjerecept som användes när man startade bageriet på 1920-talet. I dag drivs verksamheten av den sjätte generationen Joon.

 

Läs mer

Vill du veta mer om klimatanalyser och beräkningar? Klicka här.

Vill du läsa mer om hållbarhetsredovisning? Klicka här.