Blogg Destination Sigtuna ...

Våra hjältar har ofta arbetat länge med hållbarhet. På sätt och vis har Sigtuna med sina tusenåriga anor, som tar sin början med Erik Segersäll, längst historia. Stora Gatan i Sigtuna som anlades redan runt år 980 har ju samma sträckning än idag. Där kan man prata om hållbar stadsplanering.

Det mer moderna hållbarhetsarbetet inleddes 2009 då hotellen och konferensanläggningarna i Sigtuna/Arlanda satte sig ned runt ett bord och frågade sig om man inte borde lägga konkurrensen åt sidan och samarbeta kring hållbarhetsfrågor. Besöksnäringen är ju en ny svensk basnäring. Bara i Sigtuna omsätter besöksnäringen över 20 miljarder och Sigtuna är landets fjärde största hotelldestination med fler än 800 000 hotellövernattningar per år. Tillväxten och potentialen är stor, vilket också gör att ansvaret är stort.

Inom destinationen pågick sedan länge ett aktivt miljöarbete, genom exempelvis Svanenmärkningen. Nu tog man ett gemensamt steg mot en mer hållbar besöksnäring och minskad klimatpåverkan genom att mäta upp sina koldioxidutsläpp, etablera planer för att minska dessa, samt kompensera återstående utsläpp genom projekt i utvecklingsländer.

Ecologistic Award 2011 tilldelades Destination Sigtuna. I sin motivering skrev juryn ”Årets pristagare uppfyller samtliga kriterier för Ecologistic Award och har i sitt samarbete visat på ett nytänkande inom miljöområdet. Trots att deltagarna i samarbetet är konkurrenter har de, genom sin samverkan, fokuserat på miljöförbättringar och tillsammans nått goda resultat. Vi tror att pristagarnas sätt att arbeta kan inspirera, och spridas, till andra. För helhetstänkande som bryter traditionella mönster.”

Det gemensamma arbetet har accelererat och ett stort antal aktiviteter och samarbetsprojekt har genomförts. Några exempel är bikupor, laddstolpar, aktiviteter för att få bort ocertifierad palmolja, servera ekologiskt kaffe, sätta svinnfrågan i fokus genom att ta fram recept på höna och driva på utvecklingen inom taxinäringen mot eldrift. Aktörerna både inspirerar och sporrar varandra och har dessutom kul tillsammans.

Nyligen skrev de deltagande aktörerna ett nytt avtal som garanterar det gemensamma samarbetet fram till 2018. Fler aktörer kommer in i samarbetet och fokus utvidgas till att se också på klimatpåverkan från transporter i brett perspektiv. Flera av de utmaningar som vi står inför inom miljöområdet och det sociala området är svåra, för att inte säga omöjliga, att lösa på egen hand. Att följa och inspireras av hur konkurrerande aktörer samarbetar ger hopp. Nu återstår att se vilka lösningar vi implementerar idag som fortfarande finns på plats om tusen år.

Läs mer om Destination Sigtunas arbete

#uandwe20

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.