Aktuellt Events Naturen som affärsp...

Företag bidrar till förstörelse av naturen samtidigt som de är beroende av vad ekosystemen levererar för sina affärer. Hur kan man vända sin negativa påverkan till ett positivt bidrag? Vad innebär naturbaserade lösningar? Kan man rusta sig inför klimatförändringarna med naturen som partner?

U&We deltar under SVN Swedens program Virtuella Almedalen om hot och möjligheter med biologisk mångfald. Efter en inblick i hoten mot världens arter diskuterar vi beroendet som företag och samhället har av fungerande ekosystem, varefter vi tittar närmare på strategier och verktyg för att företag ska kunna stärka både affärer och ekosystem.

Vi är inne i det som kallas ’det sjätte massutdöendet’. Idag tror forskare att en miljon av världens arter kan försvinna under de kommande hundra åren. Vår produktion av mat och virke samt växande städer bidrar till förlusten av arter tillsammans med bl.a. klimatförändringar och föroreningar. Det berör inte bara ekosystemen utan det påverkar vår välfärd med minskad pollinering, matbrist, översvämningar, torka m.m.

Situationen när det gäller den biologiska mångfalden är mer akut än klimatkrisen, men det talas alldeles för lite om den. Därför vill vi lyfta frågan så att den uppmärksammas. Vi vill ge inspiration till företag som vill analysera sitt beroende, som vill samarbeta med naturen och som vill undersöka hur biologisk mångfald kan ge affärsnytta.

Under webinariet kommer vi att belysa allvaret i situationen och berätta om hur företag kan få bättre affärer med en ökad biologisk mångfald.

Program och talare

Moderator Karin Strömqvist Bååthe, SVN Sweden

  • Introduktion, verktyg och affärsstrategier för biologisk mångfald, Peter Wrenfelt
  • Biologisk mångfald för livsmedelsföretag, Maria Cosnier
  • Holistisk supply chain-styrning, Charlotta Szczepanowski, chef Hållbarhet & Kvalitet, COOP
  • Biologisk mångfald för affärsnytta, Göran Wiklund, U&We och Bin i Stan

Varmt välkomna!

Länk till seminariet hittar du här.

Info

DATUM 30 juni
TID 09:37
PLATS Virtuellt. Möteslänk finns nedan efter program & talare