Blogg Lär känna ett klim...

En av ZeroMissions klimatkompensationsmöjligheter, och något vi vurmar för, bygger på att återskapa och bevara skogar i samarbete med lokalbefolkning.

Skogar täcker ca 30 % av jordens yta och lagrar enorma mängder koldioxid, reglerar klimatet både lokalt, regionalt och globalt och ger oss en rad ovärdeliga ekosystemtjänster.  På grund av jordbrukets expansion, konvertering till betesmark, infrastruktursutveckling, ohållbar markanvändning, bränder etc, utstår skogarna ett högt avskogningstryck. Istället för att vara den essentiella kolsänka som krävs för att stävja klimatförändringar, har de istället blivit den näst största bidragande orsaken till växthusgasutsläpp, större än hela den globala transportsektorn. Att bevara och återplantera skog är därför fundamentalt för att begränsa effekterna av klimatförändringen samt att stärka ekosystem och motverka den snabba förlusten av biologisk mångfald.

REDD+-projekt är FN:s ramverk för skogsskydd och hållbar skogsskötsel som, förutom att kvantifiera och värdera lagringen av kol i skogarnas biomassa, skapar ekonomiska incitament för människor som gör att träden blir mer värdefulla när de står kvar än vid avverkning. I ZeroMission är vi glada över att ha utökat vår klimatkompensationsportfölj med ytterligare ett Plan Vivo-certifierat REDD-projekt i stillahavsöarna, Nakau-programmet, som både räddar regnskog och hjälper ursprungsbefolkningen.

Kort om Nakau-programmet

Det som gör Nakau-programmet unikt i sitt slag då det är det första skogsbevarande projektet lokaliserat i Stilla havet, en ö-region som är mycket sårbar för klimatrelaterade naturkatastrofer. Öarna som ingår i projektet är till stor del beskogade med uråldrig regnskog, en naturresurs som är central för att minska sårbarheten för cykloner och torka samt ge invånarna tillgång till rent vatten, skydd, medicin och mat. Trots det finns ett högt avskogningstryck på regnskogarna p.g.a. en kommersiell efterfrågan på virke från utländska virkesbolag.

Syftet med programmet är att engagera lokalbefolkningen i att långsiktigt bevara och skydda regnskogarna genom betalning för ekosystemtjänster, vilket ger dem ekonomiska alternativ till avverkning och försäljning av timmer. Programmet består av tre projekt vilket omfattar tre olika områden, Drawa på Fiji, Loru på Vanuato samt Sasaboe, ett pärlband av öar som omfattar viktig kustnära skog. Totalt skyddas en yta på 58 920 km2 skog i samarbete med ursprungsbefolkningen i områden med hög biologisk mångfald och av kulturhistorisk betydelse.

   

Under klimattoppmötet i Paris kommer ZeroMissions Claire Wigg att delta tillsammans med Nakau-programmet i Global Landscapes Forum. Kontakta oss gärna om du vill höra mer om hur du kan klimatkompensera genom REDD-projekt och Nakau!

KOMMENTERA

2 Replies

  1. Tack för frågan Louise. Generellt utstår öarna ett högt kontinuerligt avskogningstryck från bl.a. kinesiska och malaysiska skogsbolag som ger lokalbefolkningen ekonomiska incitament att hugga ner skogen och sälja timret. Det är just det programmet vill ändra på genom att skapa ekonomiska alternativ som gör att träden får ett högre värde när de får stå kvar.

   Nakau-programmet innehåller tre projekt på olika öar. Här är en liten översikt:

   I Drawa-projektet på Fiji skyddas 1723 ha regnskog som både är primär skog och ”regenerated”.

   I Loru-projektet på Vanuatu skyddas 166 ha av kustnära regnskog som består av både primär skog och högväxt andra generationens skog. Skogen är hem till både endemiska fågelarter + den utrotningshotade storfotshönan ”Megapode”.

   I Sasaboe-projektet på Solomonöarna finns två platser som totalt skyddar 2,407 ha kustnära regnskog, både primär och högvuxen andra generationens skog. Projektet skyddar sorgligt nog den sista stora arealen av primär skog som i övrigt avverkas p.g.a ovannämnda kommersiella syften.

   Hör av dig om du vill veta mer!

   //Johanna Grant

Your comment has been successfully submited.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.