Blogg Paris och klimatredo...

 

Med Paris-avtalet om klimatet kom en uppmaning till näringslivet att bidra till stora utsläppsminskningar, eftersom regeringar inte kommer att kunna fixa att vi stannar under +2°C-målet.

CDP har nyligen publicerat sin årliga rapport över globala börsföretag och hur de hanterar klimatet. I den konstateras att de börsföretag som redovisar inte har tillräckligt ambitiösa klimatmål. Lägger man ihop de reduktionsmål som företagen har räcker det bara till 25 % av vad som krävs för att de ska ligga i linje med vad Paris kräver.

Vad CDP vill är att företag redovisar sina utsläppsreduktioner utifrån det som kallas Science Based Targets, som betyder att de ska ligga på en minskningskurva som följer den globala kurva vi måste följa för att klara +2°C. Ca 200 företag har redan skrivit under att de avser att arbeta med Science Based Targets, bla IKEA, TetraPac, H&M, PostNord, AstraZeneca och Stora Enso. Använder man SBT får man extrapoäng i CDPs rankning.

Något som är glädjande i CDP-rapporten är att 62 börsföretag har frikopplat tillväxt och utsläpp. Det betyder att deras absoluta utsläpp minskar trots att omsättningen växer. Annars är detta ett stort problem, eftersom en hel del utsläpp är direkt relaterade till omfattningen av verksamheten. Och det ju de absoluta utsläppen som ska ner. Det räcker alltså inte med att bli mer effektiv.

Ett intressant tecken är att ett växande antal företag tillämpar en intern prissättning på koldioxid för att få hjälp att allokera sina resurser. Det betyder att nya investeringar belastas med en kostnad motsvarande de utsläpp som investeringen ger upphov till. Det blir ett nålsöga som alla investeringar måste klara att passera igenom med tillräckligt lönsamhet. Tekniskt sett innebär det att man internaliserar det som annars är en externalisering, dvs en negativ miljöpåverkan som är gratis. Det är en klok strategi för att inte investera sig fast i fossilanvändning. Det kan också sägas vara en förberedelse på att det kommer skatter och pålagor, liksom att priset på fossilt stiger.

Idag stöds CDP av 827 investerare (banker, fonder, försäkringsbolag, etc) och dessa förvaltar ett kapital på ofattbara 800 000 000 000 000 kr. När man försöker förstå vad denna siffra representerar inser man att det är hos investerarna som makten sitter att förändra företagen till att bli fossiloberoende.

Om vi tittar på hur det går för de nordiska bolagen kan man konstatera att av de som svarat de flesta höjt sig. Detta år bedömer CDP vad bolagen verkligen gör, från talk to walk alltså. Man gör en indelning i fyra kategorier: Leadership, Management, Awareness, Disclosure. 14 nordiska bolag har kommit upp på A-nivå och för alla utom ett är det första gången i år. Mycket bekymmersamt är att hela 45% av de bolag som tillfrågats inte besvarat enkäten.

U&We har hjälpt svenska börsbolag att svara till CDP i snart 10 år. Det innebär att vi fått ordentlig erfarenhet och det visar sig också däri att samtliga bolag vi hjälpt denna gång förbättrat sin rankning till den nivå de förtjänar.

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.