Blogg Svenska Akademien! N...

Den kris som Svenska Akademien just nu genomgår visar på vikten av transparens i verksamheten – oavsett om man är ett företag, en ideell organisation eller till och med en 200-årig institution med kungen som beskyddare.

De anklagelser som riktas mot Svenska Akademien och dem närstående personer i form av korruption och jäv, sexuella trakasserier, misogyni och kanske något så simpelt som spelfixing, vittnar om en organisation som bedriver sin verksamhet långt från samtidens gällande lagar och normer, och också det allmänna rättsmedvetandet.

Fredagen den 13 april blev en dag när många offentliga och privatpersoner, men också företag och ideella organisationer, öppet deklarerade sitt stöd för Sara Danius och hennes försök att reformera den 200-åriga Akademien. Man gjorde det genom uttalanden, debattartiklar och inlägg i sociala medier under hashtaggar som #knytblus #knytblusförsara #backasara och liknande. Varför valde vi på U&We att #backasara?

U&We är en hållbarhetsbyrå som inte duckar för de komplicerade frågorna. Vare sig det gäller miljö-, sociala eller ekonomiska hållbarhetsfrågor tycker vi att det är viktigt att ”walk the talk”. I Sverige har vi sedan december 2016 nya lagkrav som omfattar både företag och organisationer gällande deras prestanda på hållbarhetsområdet. Lagkraven bygger på EU-direktiv och visar att samhället idag ställer höga krav på verksamheter och institutioner att vara transparenta på områden som gäller just exempelvis korruption, arbetsvillkor, mångfald och jämställdhet. Att inte begå rent brottsliga handlingar eller att underlåta att anmäla sådana är naturligtvis en självklarhet.

För Svenska Akademiens del verkar den ena falangen hoppas att en återgång till hemlighetsmakeri och nepotism ska lösa problemen, medan den andra vill öppna upp de gamla dubbeldörrarna och släppa in tjugohundratiotalet i de unkna kamrarna. För att fortsätta åtnjuta samhällets förtroende krävs dock att man likt andra företag, organisationer och institutioner tar ansvar för vad som sker i verksamhetens namn.

Att hållbarhetsfrågorna i dagens samhälle spelar roll för börsvärde, för möjligheten att vinna upphandlingar, för att få projektfinansiering och för att falla kunder i smaken blir allt fler aktörer varse – jag tänker på mediala uppståndelser kring t ex Nordea och Panama-papers, på Swedfund och HMs textilfabrik i Etiopien och Bolidens roll i den stora dammolyckan i Spanien i slutet av 90-talet, där rättsprocessen ännu inte är slutgiltigt avgjord. Dessa exempel visar också att trovärdighet kan förloras snabbt och ta mycket lång tid att bygga upp igen.

Genom att kartlägga sina hållbarhetsrisker, driva ett aktivt förändrings- och förbättringsarbete och ha en kontinuerlig dialog med sina intressenter kan man som verksamhet vinna stora fördelar: transparens ger ökat förtroende, kontroll på riskerna gör att man kan förbereda sig för eventuella kommande kriser, och ett långsiktigt och trovärdigt hållbarhetsarbete stärker varumärket. Därmed kanske vi kan dra slutsatsen att det krävs lite mer av de kvarvarande Akademi-ledamöterna än att man åter börjar efterleva sin devis ”Snille och Smak”, för att även fortsättningsvis få förtroendet av Nobelstiftelsen att dela ut Nobelpriset i litteratur.

Så Svenska Akademien, om ni vill ha hjälp och stöd i er kommande process att förnya er verksamhet och komma i takt med tidens strömningar finns vi ett stenkast ifrån er här i Gamla stan! Ni vet var vi bor!

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.