Blogg Cirkulära affärsmo...

Ja ibland så undrar man över de favoritområden som man bevakar. Är det samma frågeställningar, samma personer som syns och samma utmaningar som kvarstår?

Att vi behöver få fart på cirkulära affärsmodeller i syfte att minska på planetens resursuttag råder det ingen tvekan om.

Trots en ökad debatt om cirkulär ekonomi, har den på global nivå minskat  (från 9,1 procent 2018 till 8,6 procent 2020) visar rapporten Circularity Gap Report 2021. Rapporten mäter andel återvunnit material i förhållande till totalt material. Men det finns också möjligheter. Den cirkulära ekonomin har potentialen att minska planetens klimatpåverkan med 39 procent och att minska resursuttaget med 28 procent.

I dagsläget brottas vi fortfarande med utmaningar inom regelområdet. Olika regler inom EU hindrar affärsmässiga transporter av återvunna material. Det finns olika syn t ex i de nordiska länderna gällande krav på renhet som hindrar resurser att återcirkuleras istället för att bli avfall.

Dessutom är det svårt att använda återvunnit material då vi inte vet var det kommer ifrån och vad det innehåller, spårbarhet saknas.

Affärsmässiga hinder innebär att det vara svårt att byta från en linjär till en cirkulär affärsmodell. Hur kan en ny cirkulär affär samverka med den gamla affären i en övergångsfas och dels hur man ska tänka och räkna kring lönsamheten i en ny affärsmodell. Om man byter från produkt till funktionsförsäljning så krävs det en lång framförhållning där det behövs en framtidsadaptiv design. Dvs att produktdesignen passar i cirkulära flöden som ger förlängd livslängd genom högre kvalitet och komponenter som är bytbara. Vid funktionsförsäljning så binder företagen mer kapital eftersom man äger produkten längre och företagets finansiärer måste förstå de förändrade behoven.

Ja helt klart så kvarstår en hel del utmaningar. Men vi skall inte låta bli att notera den mark som faktiskt vinns i en allt snabbare takt. Nedan några exempel:

 • Funktionsförsäljning: Bilar har i princip länge designats för 25 000 mil. Lastbilar för 160 000 mil. De finns inga tekniska skäl att båda inte skulle ha samma livslängd. Men plötsligt så händer det  – personfordonstillverkarna ställer högre livslängdskrav på underleverantörers komponenttillverkning. Mycket beror på att privatleasing av bilar har blivit allt större som marknad och med längre livslängd så blir det minskade kostnader och längre intäktsmodeller för de som hyr ut
 • Genom digitaliseringen är det möjligt att utrusta produkter med sensorer som ger information om hur produkterna mår och när det är dags för service. Genom ny teknik så blir det mycket billigare och enklare att hålla reda på saker, få tillbaka material och sortera material
 • Nya krav: I den nya EU taxonomin så lyder ett av sex miljömål som följer: ”Transition to a circular economy, waste prevention and recycling“
 • Förbättrad insamlingsgrad av plastförpackningar. (hela rapporten) 2020 låg insamlingsgraden på 45,5 procent av plastförpackningar för Svensk Plaståtervinnings system. Det betyder alltså att 45,5 procent av plastförpackningarna som är anslutna till Svensk Plaståtervinnings system samlades in, vilket är en markant ökning från 2019 då insamlingsgraden låg på 41,7 procent. Dock är återvinningsgraden (nytt mått inom EU) för 2020 endast 15,4 procent. Det betyder att endast 15,4 procent av plastförpackningarna från svenska hushåll återvanns till nya råvara och därefter en ny plastförpackning eller plastprodukt. Det positiva är att det nu mäts. Mäter vi inte så vet vi inte
 • Nya samarbetsformer: Den 15 juni lanseras en ny samverkansplats för alla aktörer som behövs för att skapa cirkulär ekonomi i Norden: The Nordic Circular Arena.
 • French Reparation Index: Den 1 januari 2021 kom en ny fransk lag som konkret kräver en gradering 1-10 att läggas till på tvättmaskiner, bärbara datorer, smartphones, TV-apparater och gräsklippare. Poängen kommer att beräknas utifrån kriterier som: enkel demontering, reservdelarnas pris och tillgänglighet och tillgång till reparationsinformation. För det första syftar den till att ge användbar information till konsumenter som mer än någonsin letar efter hållbara och reparerbara produkter. En studie från 2018 visade att konsumenterna är dubbelt så benägna att välja en produkt märkt som ”mer reparerbar”. För det andra är målet att skapa konkurrens mellan tillverkarna för att designa mer reparationsbara produkter för att uppnå bästa betyg. Slutligen bör indexet hjälpa till att förlänga livslängden för produkter i miljöns intresse men också för konsumenternas plånböcker. T ex har Apple och Samsung redan gjort vissa anpassningar för att erhålla bättre poäng (se artikel)

Så med lite distans kan vi konstatera att det faktiskt händer en hel del. Med smarta lagkrav som med French Reparation Index finns det incitament för såväl konsumenter och tillverkare. När det finns morötter för flera intressenter så kan det gå snabbt. EU tittar på detta exempel och snart har vi förhoppningsvis konceptet i 27 länder. Men vi har fortfarande långt kvar till beteendeförändringar vilket är det som krävs för att nå substantiell effekt. Så vi måste alla kämpa oförtrutet vidare.

Vad kan man konkret göra som företag för att framtidssäkra sina tjänster och produkter med avseende på cirkulära ekonomins affärsmöjligheter? Några exempel:

 • Kartlägg hur cirkulära era tjänster och produkter är i dagsläget
 • Genomför en arbetsmodell/struktur för att få befintlig affärsmodell att bli cirkulär
 • Ta fram en materialstrategi
 • Börja mät. Ta fram mätbara nyckeltal oberoende på var man befinner sig i CE-fasen
 • Utveckla koncept och arbetsmetodik för pilottest

Hör och se mer konkreta tips och exempel i form av två webbinarier från i våras.

U&We seminarium:Cirkulära affärsmodeller i praktiken – utmaningar och möjligheter” med deltagare från U&We och Inrego

Seminarium från Cradlenet.Hinder för den cirkulära ekonomin och möjliga vägar framåt” Med Jonas Grafström fil.doktor nationalekonomi

Vill ni höra mer eller bara komma med inspel inom ämnet. Välkomna att kontakta Johan Solberg.

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.