Blogg Del 2: Trender i hå...

Det första året med lagstadgad hållbarhetsredovisning har passerat och nu kan en del slutsatser dras när man tittar på företagens ambitioner, både när det gäller uppfyllande av lagkravet och kommunikationen runt redovisningen. Såväl akademin som revisorer och jurister har tittat på resultaten, och på ett seminarium med nätverket för hållbart näringsliv (NMC) före sommaren presenterades en del spaningar.

Lagkravet

En stor skillnad är att bolagen idag lämnar mer utförlig information. Även om transparensen och detaljeringen ökat så finns det utrymme för förbättringar. Ett av de områden som fortfarande upplevs som eftersatt är väsentlighetsanalysen – där många företag istället för att beskriva sina största hållbarhetsrisker använder hållbarhetsredovisningen som ett marknadsföringsinstrument och berättar vad man är bra på istället. Ett annat område är syftet med hållbarhetsarbetet och beskrivning av hur man arbetar med hållbarhetsfrågorna i organisationen, styrmekanismer, mål och uppföljning. Enligt bedömarna är det tydligt att lagstiftningen gjort det mer krävande för företagen att rapportera, och att de som lyckats bäst många gånger tagit in specialisthjälp i arbetet.

Kommunikationen

Tittar man på trender när det gäller kommunikationen kring hållbarhetsarbetet visar det att allt mer sker digitalt. De största företagen har utvecklat interaktiva websidor med både infografik och filmer som beskriver verksamhetens nyckeltal och ger faktiska exempel. En annan trend är att allt färre bolag använder definitionen CSR (corporate social responsibility). Idag använder man vanligtvis det vidare begreppet hållbarhet, eller sustainability, istället, då CSR upplevs som begränsat till företagens sociala ansvar, och i ett tidigt skede också användes för att stärka företagens varumärke hellre än att låta hållbarhetsarbetet genomsyra hela organisationen.

Rent omfångsmässigt hittar man idag allt mer omfattande kommunikation kring hållbarheten, och den trenden verkar hålla i sig då allt fler också kopplar sitt hållbarhetsarbete till FNs globala utvecklingsmål och Agenda 2030. Den digitala utvecklingen blir då extra positiv eftersom man inte behöver publicera sin hållbarhetsredovisning i tryck. Valet av digitala lösningar gör det lättare att skräddarsy kommunikationen, beroende på vilka målgrupper man vill nå med sin hållbarhetsinformation.

Välkommen till oss på frukost!

Vill du veta mer om hur du kan vässa ditt företags hållbarhetsredovisning är du varmt välkommen till oss på U&We tisdag 25/9. Vi bjuder på frukost och berättar mer om erfarenheter och utvecklingsmöjligheter. Läs mer och anmäl dig här.

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.