Blogg En aktuell klimatstr...

Johan Rockström är professorn i miljövetenskap som tror både på stater och företag som viktiga aktörer i arbetet med att nå en fossilfri framtid. Rockström är regelbunden krönikör i Dagens Industri. Den 18 september skrev han om uppropet Earth’s Future Statement som han och andra forskare runt omkring på jorden har tagit initiativ till för att ta reda på och visa vad som krävs för att vi ska nå Parismålet. De har kommit fram till tre krav:

  • Krav 1: Vi behöver vända den globala utsläppskurvan senast år 2020. Det är om fyra år. Utsläppen minskar nu i ett fyrtiotal länder, men mycket arbete återstår.
  • Krav 2: Efter det behöver utsläppen minska i global rekordtakt med 6-8 procent per år. Industriell revolution. Leder till en fossilfri välfärdsekonomi om ca 40 år.
  • Krav 3: Samtidigt och framöver behöver vi sköta våra hav, skogar och land på ett sätt så att de kan fortsätta fungera som globala kolsänkor.

Om hela världen ska vara fossilfri år 2060 så behöver troligtvis Sverige vara fossilfritt redan 2040, för att resten av världen ska hinna klart till 2060. Det är fem år föra det mål som finns med i Miljömålsberedningens föreslag till en ny klimatlag.

Redan i samband med att man antog de globala hållbarhetsmålen, SDG:erna, år 2015 uppmärksammade Rockström världens ledare om att stater verkade ha undervärderat företagen som en förändringskraft i arbetet med global utveckling (Rockström et al 2014). För att uppnå klimatmålen spelar företag en integral roll, en stor del av världens uppsläppsdrivande verksamhet ägs av företag. I takt med att kunskapen om klimatförändringar blivit allmän utsätts företag för en rejäl press från sina intressenter. Ägare, miljöorganisationer och kunder, både privatpersoner och andra företag, sätter krav på miljö- och klimatansvar. En genomtänkt klimatstrategi blir avgörande för att kunna attrahera kompetent arbetskraft och att klara skärpta miljökrav. Företag som inte visar att de tar ansvar för sina klimatutsläpp genom att minska dem slutar att vara konkurrenskraftiga.

Vi på U&We har länge hjälpt företag som vill gå före att bli lönsamma på sitt klimat- och miljöarbete. Det första steget är att kartlägga klimatpåverkan från sin verksamhet och/eller från några av sina produkter. Sedan sätter vi mål och hjälper till att hitta utsläppsreducerande åtgärder. Samtidigt antar företag ofta ett internt pris på koldioxid vilket gör att utsläppen blir internt kostnadsdrivande. För att räkna hem värdet av arbetet är det avgörande att det kommuniceras, både när ambitionen finns och när väl åtgärderna börjar ge resultat.

climate-strategy-zm

Vår modell för att driva på arbetet med utsläppsminskande åtgärder genom klimatkompensation 

Nu finns ett nytt ramverk för att sätta mål som är tillräckligt ambitiösa för att uppnå Parisavtalet. Det handlar om att sätta forskningsbaserade mål (”science-based targets”), så att företagets olika verksamheter blir fossilfria innan respektive sektorer i samhället blir det. Det räcker inte längre med gradvis förbättring, nu finns en takt med vilken utsläppen måste minskas för att man inte ska vara en ”lagger”. Resiliensforskare och entrepenörer står kanske inte så långt ifrån varandra, för båda handlar det om att värdera förmågan att förändras med omgivningen.

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.