Blogg Natur som redskap at...


I slutet av juni månad publicerade The Conversation en artikel som handlar om hur värmeböljor drabbar Kanada mer ofta och kraftigare än tidigare och The Guardian skrev strax efter om hur det drabbar sydvästra delar av USA. Det här problemet är långt ifrån isolerat till endast Nordamerika och även det skrev The Guardian om. Artikeln handlar om en studie som visar att en tredjedel av jordens befolkning lever i områden som kan drabbas värmeböljor orsakade av klimatförändringarna. Även andra typer av ovanligt väder som extrema stormar och regn med översvämningar som följd blir allt vanligare.

Hur råder vi bot på detta? En stort steg i rätt riktning är att minska våra utsläpp av växthusgaser men det kommer inte att räcka som åtgärd. Dessa artiklar och många andra texter, beskriver hur träd och annan typ av växtlighet i städerna kan minska effekterna av dessa extremväder. Växtlighet kan sänka temperaturer, fånga upp koldioxid och ta hand om dagvatten.

Göteborgs-Posten publicerade forskning som visar hur människors psykiska och fysiska hälsa förbättras med närvaro av natur. Att forskare i Japan har sett att vandring i skog ökar antalet natural killer-cells tycker i alla fall jag är en spännande grej! Natural killer-cells är celler som är en del av immunförsvaret och som kan identifiera och oskadliggöra defekta celler, t.ex. den typ av celler som finns i tumörer.

Så, växtlighet ökar vårt välmående, förbättrar vår hälsa och kan mildra extremt väder. Detta är olika typer av ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är de funktioner och processer i naturen som människan kan dra nytta av. Patrik Grahn är bl.a. professor i landskapsarkitektur och verksam vid SLU. Han har forskat på naturens betydelse för människors hälsa och välbefinnande sedan 80-talet och utformat 8 karaktärer av naturmiljöer som påverkar människor på olika sätt. Beroende på vad en vill uppnå med en grönyta i staden så kan den byggas upp med stöd av dessa karaktärer på olika sätt.

U&We´s projekt C/O City handlar om urbana ekosystemtjänster och hur de ska kunna implementeras i stadsplaneringen. Det handlar om bl.a. träd som ger skugga, sänker temperaturen, producerar syre och renar luften. Gröna tak som tar hand om dagvatten, kan kyla bostäder samt dämpa buller. Olika typer av växter och blommor som behövs för de pollinerande insekterna vilka vi är beroende av för vår matförsörjning. Allt detta ger oss även ett bättre välmående och förbättrar vår hälsa – endast genom att finnas där för oss att uppleva och ta till vara på!

Urbana ekosystemtjänster bör vara en självklarhet i all typ av stads- och bostadsplanering!

 

Skriven av Maja Bladh, miljövetare SLU Ultuna 

KOMMENTERA

One Reply

Your comment has been successfully submited.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.