Blogg Rundabordssamtal mil...

U&We i samtal med Stockholms stads miljö- och klimatborgarråd Åsa Lindhagen

Fredag den 11 november var U&We inbjudna till ett rundabordssamtal med Stockholm stads nya miljö- och klimatborgarråd Åsa Lindhagen. Vi och 19 andra organisationer fick berätta om vilka frågor som är aktuella hos oss, samt vilka vi såg som de viktigaste miljö- och klimatfrågorna för politiken att driva i Stockholms stad.

Åsa Lindhagen delade med sig av fem punkter som ses som särskilt viktiga under mandatperioden. Dessa var:

  • klimat
  • biologisk mångfald
  • vatten
  • cirkulär ekonomi
  • internationellt arbete

Tonvikt lades också vid att vi befinner oss i en mycket speciell tid, där det kan kännas tungt både i hållbarhetsfrågor och demokratifrågor, men att det just nu går att göra stor nytta med sitt arbete och engagemang. Det skriver vi verkligen under på!

U&We var inbjudna för att berätta om några av de projekt vi arbetar med i Stockholms stad – Bin i Stan, Pollinerarprojektet och Gröna Balkonger. Dessa projekt har fokus på att förbättra för pollinerare och öka biologisk mångfald. Vår uppfattning är att det behöver hända ännu mer och det finns potential att öka resiliens, klimatanpassning och biologisk mångfald.

Det vi särskilt ville lyfta var nyttan av naturbaserade lösningar, åtgärder som utgår från naturens förmåga att lösa samhällsutmaningar. De bidrar till att bemöta både klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald och är även ofta mångfunktionella och kostnadseffektiva. Att investera i naturbaserade lösningar ger lägre kostnader på sikt och har positiva effekter på människors välbefinnande.

Det var otroligt intressant att få ta del av övriga organisationers arbete inom hållbarhetspektrat i Stockholms stad och vi är glada för att det finns ytor för den här typen av samverkan där det framöver behövs ännu fler röster och mångfald bland de inbjudna i samtalen. Vi ser att det är viktigt att politiska aktörer och näringslivet tar större ansvar när politiken på riksnivå brister i sitt arbete.

Bin i Stan: Ett projekt som handlar om förmedling av bikupor att sätta upp på strategiska platser för att öka pollinering och kunskap om pollinerande insekter. Rådgivning om bikupor, stadsodling och koloniverksamhet. Projektet görs i samarbete med Biman och Gatsmart

Pollinerarprojektet: I Kungliga Nationalstadsparken är antalet pollinerare lågt vilket konstaterats i inventeringar. Projektet Pollinera Parken, som initierats av Förbundet för Ekoparken och som U&We medverkat till, vill tillsammans med Kungliga Djurgårdsförvaltningen och Vetenskapens Hus ändra på det. Medel från Länsstyrelsen har erhållits för arbetet. Nu ska Nationalstadsparken få fler pollinerare, med en mångfald av bin, humlor, fjärilar, och andra pollinerande insekter! Projektet Pollinera parken kommer att stärka den biologiska mångfalden av växter, och återställa kulturhistoriska landskap.

Gröna Balkonger: En del av Pollinerarprojektet, där boende i första hand på Gärdet och Östermalm, men även övriga delar av Stockholm, bjuds in och samverkar för att hjälpa insekter genom att plantera och så pollinerarvänliga växter på balkonger och uteplatser. Genom att plantera och så pollinerarvänliga växter i lådor och krukor på balkonger och uteplatser skapas landningsplatser som ger insekterna en lättare färd genom den smala passagen. En del i att vara med och utveckla Stockholm till en stad där pollinerande insekter trivs.

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.