Blogg Stockholmhems intern...

Flertal kommuner (och regioner) i Sverige har dragit slutsatsen att de inte får klimatkompensera i projekt utanför kommungränsen. Samtidigt är det många kommuner som vill lägga en större kostnad på klimatpåverkan än vad som görs på nationell nivå idag via nuvarande skatter. Ett allt vanligare sätt är att satt upp interna klimatfonder – egna system för att belägga aktiviteter med hög klimatpåverkan med en extra kostnad som sedan fonderas och betalas ut till projekt som bidrar till att minska kommunen klimatpåverkan framöver. 

Den extra kostnaden tas ut internt och omfattningen varierar, men ofta är det användning av fossila bränslen, tjänsteresor, och/eller inköpt energi som är i fokus. Anställda i kommunen kan sedan ansöka om medel för projekt som bidrar till att minska utsläppen. På så vis får man en hävstångs-effekt där de fossila utsläppen bekostar att fasa ut sig själva. Kommuner som infört sådana system är t.ex. Linköping, Göteborg, Lund, Karlstad och Växjö.

Under 2018/2019 hjälpte U&We Stockholmshem att ta fram reglerna för deras ”intern klimatfond”. Nu är andra året som fonden används, och det går som tåget. Stockholmshem håller på med sin klimatredovisning av 2020 och utsläppen går ner samtidigt som ansökningarna varit så stora så att fonden redan är fulltecknad med projekt. Johanna Wikander, hållbarhetschef på Stockholmshem, berättar att det är allt från solceller på tak till projekt som har med parker och grönytor att göra.

Vi tycker att Stockholmshem är en förebild i detta som vi hoppas andra kommuner och kommunala bolag kan inspireras av. 

Läs Stockholmshems pressmeddelande här 

 

 

 

 

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.