Blogg Nyttan med ekosystem...

Jag har flera gånger fått frågan om vad som är vitsen med ekosystemtjänster. En aspekt är att ekosystemtjänster hjälper oss synliggöra avväganden, speciellt de kopplade till ekologi. Det kan i sin tur användas för att visa på vems nytta från skogen som skogen förvaltas efter, och tar i förlängningen upp rättviseaspekter. Eventuellt öppnar detta sätt att se avväganden upp ett sätt att tänka som är bättre förankrad i ekologiska förutsättningar och planetens gränser.

Skogens produktion

Ett sätt att se en skog är att klura på hur man kan manipulera den till att få ut så mycket som möjligt. Man kan gödsla den, sätta genmanipulerade plantor som växer bättre, spruta den med preparat för att undvika svampangrepp, hägna in den för att undvika viltskador. Metoder liknande de i intensivt jordbruk. Men det man antagit är att det bara är en ekosystemtjänst som räknas, nämligen produktionen av biomassa av en eller ett par arter. Och att träden har värde först som avverkade.

Skogens funktioner

Men det finns ett bredare perspektiv vari man ser andra nyttor, framför allt de nyttor som träden ger när de fortfarande lever. Träd och växter håller kvar näring som annars hade runnit ut i närliggande vattendrag, de dränerar markens ytskikt genom att suga upp vatten som avdunstas genom barrens klyvöppningar och fuktar på så vis luften. Barren gör träden skrovliga vilket dämpar vinden och på barren fastnar luftpartiklar som sedan sköljs ner av regn och fastnar i jorden. Där finns mikroorganismer som bryter ner föroreningar eller lerpartiklar som de fastnar på så de inte hamnar i vårt dricksvatten. För att inte tala om de svampar som bryter ner gamla träd och växter så att de inte ligger och ackumuleras som skräp. I skogen lever andra djur som, om de får äta lite av den kan bli mat på vårt bord eller vara något som livar upp oss på skogspromenader. För att bara nämna några nyttor.

Avväganden

Men vi kan inte få maximalt av allt detta, vi måste välja. Det är det som är avvägningar. För varje enhet ökning av något, exempelvis virkesproduktion, finns det ofta motsvarande minskningar av andra tjänster. Det råder då ett avvägande mellan dem (eng. trade-off). Men det finns även tjänster som uppvisar synergier, att de båda kan öka samtidigt. Det kan exempelvis vara biologisk mångfald och näringsbalans som båda ökar i ekologisk förvaltning av jordbruk.

Aktuella frågeställningar

I skogen finns ett antal sådana avväganden som är ytterst aktuella och som det torde finnas ett stort intresse för hos de som bedriver långsiktigt skogsbruk.

Hur stor minskning av virkesproduktion vore det värt om vi kunde binda mer kol i marken? Öka stormskyddet? Öka motståndskraften mot svampangrepp? Kan vi finna affärsmodeller för att klara en viss minskning?

Hur påverkar kontinuitetsbruk och andra icke-konventionella förvaltningar av skog tjänster som kolinbindning, stormskydd, biologisk mångfald, vattenfördröjning och virkesproduktion?

Är det mer värdefullt att skydda en viss del av skogen helt och intensivt bruka andra delar, eller att bruka stora ytor mindre intensivt?

Parallellt med dessa frågor finns den demokratiska utmaningen: vem ska få bestämma vad som är en skog i balans?

Aktuella länkar

KSLA Seminarium om Ekosystemtjänster i skogen (websänt), http://www.ksla.se/aktivitet/skogens-ekosystemtjanster/

IVL Ekosystemtjänster i Svenska skogen, http://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b76b0/1454339652008/B2190.pdf

SLU/KSLA Seminarier om Future forrests (websänt) http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/future-forests/kalendarium-for-future-forests/2016/2/

Ekoturism (2016) Hyggesfritt i riksdag och media http://www.ekoturism.org/nyheter/detalj.asp?ID=973

photo

Hur skulle skogen se ut om de vednedbrytande svamparna försvann för att vi inte låter någon ved ligga kvar och förmultna utan tog hand om all fiber? (Nyröjd skog i Värmland)

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.