Blogg Del 1: Vad gör en b...

Nu var det snart två år sedan som lagen om hållbarhetsredovisningen i stora bolag trädde i kraft och det börjar bli dags för bolagen att göra sin andra redovisning – alltså ett bra tillfälle att utvärdera, rensa ut, utveckla och lära av goda exempel.

Vad gör en riktigt bra hållbarhetsredovisning?

När vi bedömer hållbarhetsrapporter så gör vi det utifrån lagkravet och utifrån om de verkligen leder mot Planetnytta. Här redogör jag för tre dimensioner hos bra hållbarhetsrapporter – både kunder och andra. 

1. Väsentlighetsanalysen

En rejäl väsentlighetsanalys i ett tidigt skede hjälper till att fokusera på rätt saker. Vi ser att de av våra kunder som redan tidigare har kvantifierat och analyserat påverkan på planeten från hela sin verksamhet i ett livscykelperspektiv (genom exempelvis en Kamelanalys) har lättare att identifiera vilka hållbarhetsrisker som är betydande för dem, och vilka som inte är lika allvarliga. Detta är även en lärdom vi själva har gjort, att det är en fördel att kombinera väsentlighetsanalys för hållbarhetsredovisning med andra av våra tjänster som går ut på att kvantifiera miljöpåverkan av produkter och verksamhet ur ett livscykelperspektiv (exempelvis Klimatberäkning med Our Impacts).

2. Det märks om man har en strategi

Att företaget har en strategi för hållbarhet som grundas på en gedigen analys ger en självsäkerhet som är svår att slå hål på. Man känner till sina risker, och har redan hanterat de största riskerna genom tydliga åtgärder. Detta gör att man vågar lyfta och resonera kring stora risker som är specifika för företaget, snarare än generella för hela branschen. Kommunikationen karaktäriseras av att vara en dialog med sina intressenter. Ytterligare en fördel med en strategi med aktiviteter är att man kan lyfta några av årets aktiviteter i hållbarhetsredovisningen, exempelvis i inledningen, som case eller under hållbarhetsstyrning. Exempelvis Arvid Nordqvist.

Vi ser också att olika modeller för hållbarhetsarbete hänger ihop. Exempelvis företag som redan har miljöledningssystem har lättare att ta fram nyckeltal, mäta och följa upp. I många fall har man också en relativt bra grund att göra bedömning av risker utifrån, eftersom man redan mätt och följt upp i flera år vet man vart trenden inom företaget går. Exempelvis Rototilt

3. Beskriv affärs- och samhällsnyttan

Lyckas man motivera hur hållbarhetsarbetet leder till affärs- och samhällsnytta så hjälper det till att skapa ett mer enhetligt budskap. Det visar på att man lämnat synen “miljö för sig” bakom sig och istället ser hållbarhet som något integrerat med affärsutveckling. Detta förutsätter att man redan börjat hantera sina risker på ett strategiskt sätt. Exempel är stora bolag som IKEA och Kingfisher likväl som medelstora företag så som Max hamburgare. Det gör inte bara hållbarhetsrapporten bättre, det leder till starkare lyskraft för att rekrytera och motivera medarbetare, trognare kunder och och en starkare tro på företaget som positiv kraft.

Vi bjuder in till frukostseminarium!

Vi på U&We vill gärna berätta mer om vad vi gjort hittills inom hållbarhetsrapportering och vad vi tycker är viktigt att ta med sig till nästa år. Därför bjuder vi in till frukostseminarium den 25 september. Kom och lyssna på när våra experter delar med sig av sina erfarenheter, och passa på att ställa just dina svåra frågor inför nästa etapp i hållbarhets(redovisnings)arbetet. Välkommen!

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.